Investerare

Pressmeddelanden

2024-05-22

Cedergrenska tar över som ny huvudman för Psykologigymnasiet

Från och med 1 juli 2024 blir Psykologigymnasiet en del av Cedergrenskas koncern. Skolan har idag 170 elever och omsätter cirka 16,4 MSEK med en justerad EBITA om cirka 0,48 MSEK innehavande år.

Psykologigymnasiet ligger i Solna kommun som är en växande del av Stockholm. Genom att Cedergrenska tar över som ny huvudman breddas koncernens utbildningsutbud och närvaron i regionens nordvästra kluster stärks.

Lotta Smith, vd för Cedergrenska, kommenterar: "Vi är glada över att välkomna Psykologigymnasiet till Cedergrenska. Det är ett spännande varumärke med en lång historia som vi ser fram emot att fortsätta utveckla och förvalta. Skolan ligger i ett spännande område där vi ser möjligheter för oss som ny huvudman att bidra till positiv utveckling. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan fortsätta att erbjuda en inspirerande och givande lärandemiljö för våra elever."

Psykologigymnasiet har bedrivit skolverksamhet sedan 2007. Skolan erbjuder undervisning i Ekonomi och Samhällsvetenskap med extra fokus på psykologi och inlevelsepedagogik.

Sidiri Ekenryd, tidigare ägare, kommenterar: ”Vi känner stark tilltro och har förtroende för Cedergrenska som ny huvudman för skolan.  Med Psykologigymnasiets lärorika och inspirerande pedagogiska profil i kombination med Cedergrenskas större sammanhang och stödfunktioner, så ser vi ljust på skolans framtida utveckling. Att fortsätta bedriva en utbildning som skapar nästa generations världsförbättrare.”

Cedergrenska erbjuder högkvalitativa högskoleförberedande program och yrkesprogram inom gymnasieskolan i Stockholm och Växjö med totalt över 3 400 elever. Gymnasieverksamheterna bedrivs under varumärkena Marina läroverket, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium och Växjö Fria Gymnasium.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska
Telefon: +46 70-743 38 10
E-post: 
lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

Rapporter

2024-05-22

Cedergrenska tar över som ny huvudman för Psykologigymnasiet

Från och med 1 juli 2024 blir Psykologigymnasiet en del av Cedergrenskas koncern. Skolan har idag 170 elever och omsätter cirka 16,4 MSEK med en justerad EBITA om cirka 0,48 MSEK innehavande år.

Psykologigymnasiet ligger i Solna kommun som är en växande del av Stockholm. Genom att Cedergrenska tar över som ny huvudman breddas koncernens utbildningsutbud och närvaron i regionens nordvästra kluster stärks.

Lotta Smith, vd för Cedergrenska, kommenterar: "Vi är glada över att välkomna Psykologigymnasiet till Cedergrenska. Det är ett spännande varumärke med en lång historia som vi ser fram emot att fortsätta utveckla och förvalta. Skolan ligger i ett spännande område där vi ser möjligheter för oss som ny huvudman att bidra till positiv utveckling. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan fortsätta att erbjuda en inspirerande och givande lärandemiljö för våra elever."

Psykologigymnasiet har bedrivit skolverksamhet sedan 2007. Skolan erbjuder undervisning i Ekonomi och Samhällsvetenskap med extra fokus på psykologi och inlevelsepedagogik.

Sidiri Ekenryd, tidigare ägare, kommenterar: ”Vi känner stark tilltro och har förtroende för Cedergrenska som ny huvudman för skolan.  Med Psykologigymnasiets lärorika och inspirerande pedagogiska profil i kombination med Cedergrenskas större sammanhang och stödfunktioner, så ser vi ljust på skolans framtida utveckling. Att fortsätta bedriva en utbildning som skapar nästa generations världsförbättrare.”

Cedergrenska erbjuder högkvalitativa högskoleförberedande program och yrkesprogram inom gymnasieskolan i Stockholm och Växjö med totalt över 3 400 elever. Gymnasieverksamheterna bedrivs under varumärkena Marina läroverket, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium och Växjö Fria Gymnasium.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska
Telefon: +46 70-743 38 10
E-post: 
lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter