Investerare

Pressmeddelanden

2024-07-04

Fortsatt högt söktryck till Cedergrenskas gymnasieskolor

I veckan presenterades den slutliga gymnasieantagningen och eleverna som för några veckor sedan gick ut årskurs 9 fick besked om vart de kommer fortsätta sina studier i höst. Resultatet visar på ett fortsatt högt söktryck till Cedergrenskas gymnasieskolor som fyller samtliga platser i första årskursen. Detta visar på ett stort förtroende och intresse för den utbildning och kvalitet som Cedergrenska erbjuder.

Den organiska tillväxten av antagna elever till Cedergrenskas gymnasieskolor ökar med fem procent i gymnasiesegmentet, som står för omkring 55 procent av koncernens omsättning. Tillsammans med ökningen av skolpengen på närmare tre procent ser vi nu en total organisk tillväxttrend på åtta procent i koncernens största segment. Detta är ett tydligt tecken på att gymnasieskolorna inom koncernen fortsätter attrahera elever med sin höga kvalitet och sitt breda programutbud. Totalt sett ökar antalet antagna elever till årskurs 1 med 26 procent från föregående år, vilket främst beror på de nyförvärv som har gjorts av Nyköpings Enskilda Gymnasium och Psykologigymnasiet.

Inför årets gymnasieantagning presenterades en ny satsning inom yrkesprogram i och med att Växjö Fria Gymnasium startar upp Barn- och fritidsprogrammet på skolan. Vi kan glädjande se ett stort intresse för den nya utbildningen som till hösten fyller sin första klass. Att fler elever får upp ögonen för yrkesutbildningar är av stor vikt, då det bidrar till att tillgodose arbetsmarknadens behov nationellt och öppnar upp fler karriärmöjligheter för våra ungdomar.

Det är även glädjande att se att Tibble Gymnasium Campus Kista, en del av koncernens satsning på att skapa en attraktiv lokal gymnasieskola, fortsätter vara ett populärt val bland eleverna i Järvaområdet. Trots ökad konkurrens fyller skolan för första gången alla sina platser och fördubblar antalet reserver.

Cedergrenskas skolchef Cecilia Skarke kommenterar:

"Det är med stor glädje vi ser att intresset för våra utbildningar fortsätter att vara starkt. Den tydliga ökningen i antalet antagna elever bekräftar vår starka position på utbildningsmarknaden och understryker kvaliteten på vår undervisning. Dessutom är det fantastiskt att se det ökade intresset för våra nya satsningar inom yrkesutbildningar. Detta visar att våra insatser för att bredda vårt utbildningsutbud möter ett verkligt behov bland studenterna. Vi ser fram emot att välkomna alla nya elever till hösten för ett lärorikt läsår.”  

För mer information, kontakta:

Cecilia Skarke, skolchef Cedergrenska
Telefon: +46 76-028 81 87
E-post: cecilia.skarke@cedergrenska.se

Lotta Smith, vd Cedergrenska
Telefon: +46 70-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

Rapporter

2024-07-04

Fortsatt högt söktryck till Cedergrenskas gymnasieskolor

I veckan presenterades den slutliga gymnasieantagningen och eleverna som för några veckor sedan gick ut årskurs 9 fick besked om vart de kommer fortsätta sina studier i höst. Resultatet visar på ett fortsatt högt söktryck till Cedergrenskas gymnasieskolor som fyller samtliga platser i första årskursen. Detta visar på ett stort förtroende och intresse för den utbildning och kvalitet som Cedergrenska erbjuder.

Den organiska tillväxten av antagna elever till Cedergrenskas gymnasieskolor ökar med fem procent i gymnasiesegmentet, som står för omkring 55 procent av koncernens omsättning. Tillsammans med ökningen av skolpengen på närmare tre procent ser vi nu en total organisk tillväxttrend på åtta procent i koncernens största segment. Detta är ett tydligt tecken på att gymnasieskolorna inom koncernen fortsätter attrahera elever med sin höga kvalitet och sitt breda programutbud. Totalt sett ökar antalet antagna elever till årskurs 1 med 26 procent från föregående år, vilket främst beror på de nyförvärv som har gjorts av Nyköpings Enskilda Gymnasium och Psykologigymnasiet.

Inför årets gymnasieantagning presenterades en ny satsning inom yrkesprogram i och med att Växjö Fria Gymnasium startar upp Barn- och fritidsprogrammet på skolan. Vi kan glädjande se ett stort intresse för den nya utbildningen som till hösten fyller sin första klass. Att fler elever får upp ögonen för yrkesutbildningar är av stor vikt, då det bidrar till att tillgodose arbetsmarknadens behov nationellt och öppnar upp fler karriärmöjligheter för våra ungdomar.

Det är även glädjande att se att Tibble Gymnasium Campus Kista, en del av koncernens satsning på att skapa en attraktiv lokal gymnasieskola, fortsätter vara ett populärt val bland eleverna i Järvaområdet. Trots ökad konkurrens fyller skolan för första gången alla sina platser och fördubblar antalet reserver.

Cedergrenskas skolchef Cecilia Skarke kommenterar:

"Det är med stor glädje vi ser att intresset för våra utbildningar fortsätter att vara starkt. Den tydliga ökningen i antalet antagna elever bekräftar vår starka position på utbildningsmarknaden och understryker kvaliteten på vår undervisning. Dessutom är det fantastiskt att se det ökade intresset för våra nya satsningar inom yrkesutbildningar. Detta visar att våra insatser för att bredda vårt utbildningsutbud möter ett verkligt behov bland studenterna. Vi ser fram emot att välkomna alla nya elever till hösten för ett lärorikt läsår.”  

För mer information, kontakta:

Cecilia Skarke, skolchef Cedergrenska
Telefon: +46 76-028 81 87
E-post: cecilia.skarke@cedergrenska.se

Lotta Smith, vd Cedergrenska
Telefon: +46 70-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter