Media

Pressmeddelanden

2021-05-02

Cedergrenska förvärvar Helleborusskolan

Cedergrenska AB (”Cedergrenska”) förvärvar 100 % av aktierna i Helleborusskolan Täby AB samt Helleborusskolan Österåker AB (”Helleborusskolan”) från grundaren Lotta Curbo. Lotta kommer fortsätta utveckla verksamheten på samma sätt som tidigare, med stöd från Cedergrenska och kommer även stödja Cedergrenskas andra verksamheter i deras framtida elevhälsoprocess. Köpeskillingen beräknas utifrån en värdering på kassa- och skuldfri basis (Enterprise Value) om 33 Mkr med sedvanlig tillträdesjustering. Helleborusskolan omsatte räkenskapsåret 2019/20 drygt 100 Mkr med en justerad EBITA om 5,5 Mkr.

Helleborusskolan är en grundskola enligt LGR 11 för normalbegåvade elever inom autismspektrumet och med diagnoser inom till exempelvis ADHD. Verksamheten tillhandahåller utbildning i Täby och Österåker för elever inom i årskurs F-9, med fritidsverksamhet för elever till och med år 6. Helleborusskolan har 120 anställda, 420 elever i åldrarna 6 till 15 år och ett stort antal elever i kö.

Lotta Curbo, grundare och huvudman för Helleborusskolan, kommenterar: ”Vi är så oändligt stolta över vad vi åstadkommit så här långt och att vi nu hittat en partner som kan stötta oss i att ta Helleborus nästa steg i vår utveckling. Behovet av vår verksamhet är enormt och jag tror vi kommer kunna erbjuda ännu bättre utbildning med stöd kring organisation och andra delar. Därmed får vi ännu bättre möjligheter att ägna oss helt åt vårt uppdrag; att hjälpa våra elever att nå grundskolans kunskapskrav, utveckla sin självkännedom och i slutändan gå ut i samhället som unga vuxna med möjligheter att få ta del av ett meningsfullt arbetsliv.”

Niklas Pålsson, VD för Cedergrenska, kommenterar: ”Helleborus är en fantastisk organisation. Verksamheten har blivit stor, och genom att bli en del av Cedergrenska förstärks förutsättningarna för att fortsätta utveckla den mycket framgångsrika verksamheten. Genom förvärvet tar vi dessutom ytterligare ett steg i att samla de främsta skolorna i nordöstra Stockholm. Vi kommer göra allt för att stödja Lotta Curbo och alla duktiga pedagoger i verksamhetens enormt viktiga arbete.”

Helleborusskolorna beräknas att tillträdas den första juni 2021 som två helägda dotterbolag till Cedergrenska AB. Skolorna kommer även fortsättningsvis att drivas som självständiga skolbolag men integreras under läsåret 21/22 i de koncerngemensamma stödfunktionerna och i de gemensamma samarbetena för fortsatt skolutveckling.


För mer information, kontakta:

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: +46 73-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Lotta Curbo, VD Helleborus
Telefon: +46 70-788 93 31
E-post: lotta.curbo@helleborusskolan.se


Om Cedergrenska

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag omfattar Cedergrenska fler än 5000 barn och elever i Norra innerstaden och Nordost om Stockholm i ett tiotal olika utbildningsföretag. Cedergrenskas idé om nära samarbeten mellan skolor, oavsett vad det gäller, är ytterligare en bärande kraft. Ett arbetssätt som över lång tid kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska levererar en högre kvalitet för barn och elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter