CedergrenskaTextVitTransparent

I veckan presenterades den slutliga gymnasieantagningen och eleverna som för några veckor sedan gick ut årskurs 9 fick besked om vart de kommer fortsätta sina studier i höst. Resultatet visar på ett fortsatt högt söktryck till Cedergrenskas gymnasieskolor som fyller samtliga platser i första årskursen. Detta visar på ett stort förtroende och intresse för den utbildning och kvalitet som Cedergrenska erbjuder.

Resultatet visar på att antalet antagna elever till Cedergrenskas gymnasieskolor ökar med 26 procent från föregående år. Detta beror främst på de nyförvärv som har gjorts av Nyköpings Enskilda Gymnasium och Psykologigymnasiet, men är också ett tydligt tecken på att gymnasieskolorna inom koncernen fortsätter attrahera elever med sin höga kvalitet och sitt breda programutbud.

Inför årets gymnasieantagning presenterades en ny satsning inom yrkesprogram i och med att Växjö Fria Gymnasium startar upp Barn- och fritidsprogrammet på skolan. Vi kan glädjande se ett stort intresse för den nya utbildningen som till hösten fyller sin första klass. Att fler elever får upp ögonen för yrkesutbildningar är av stor vikt, då det bidrar till att tillgodose arbetsmarknadens behov nationellt och öppnar upp fler karriärmöjligheter för våra ungdomar.

Det är även glädjande att se att Tibble Gymnasium Campus Kista, en del av koncernens satsning på att skapa en attraktiv lokal gymnasieskola, fortsätter vara ett populärt val bland eleverna i Järvaområdet. Trots ökad konkurrens fyller skolan för första gången alla sina platser och fördubblar antalet reserver.

Cedergrenskas skolchef Cecilia Skarke kommenterar:

”Det är med stor glädje vi ser att intresset för våra utbildningar fortsätter att vara starkt. Den tydliga ökningen i antalet antagna elever bekräftar vår starka position på utbildningsmarknaden och understryker kvaliteten på vår undervisning. Dessutom är det fantastiskt att se det ökade intresset för våra nya satsningar inom yrkesutbildningar. Detta visar att våra insatser för att bredda vårt utbildningsutbud möter ett verkligt behov bland studenterna. Vi ser fram emot att välkomna alla nya elever till hösten för ett lärorikt läsår.”  

Elever i klassrum