om oss

Cedergrenska grundades av Maj Dellström och Hans Byström 2007 i samband med att företaget tog över driften av Tibble Fristående Gymnasium vid Täby Centrum, skolan som idag heter Tibble Gymnasium Campus Täby. Ansvaret för driften togs några år senare över av VD Niklas Pålsson och rektor Håkan Söderström och det blev också startskottet för en tillväxt av skolföretaget, med målet att samla några av Stockholms finaste skolverksamheter under ett och samma tak.

Täby Friskola anslöt till Cedergrenska 2012 och sedan dess har ett flertal utbildningsverksamheter, och framförallt mycket kompetent skolpersonal, blivit en del av skolföretaget. 2020 omfattar Cedergrenska fler än 5000 barn och elever i Norra innerstaden och Nordost om Stockholm i ett tiotal olika utbildningsföretag.

Idén om nära samarbeten mellan skolor, oavsett vad det gäller, är fortfarande den bärande kraften. Ett arbetssätt som över lång tid kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska levererar en högre kvalitet för barn och elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångriska skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer.koncernledning

Ordförande David Sandgren
VD Niklas PålssonSkolchef Gymnasiet Håkan Söderström
Skolchef Förskola/Grundskola Karin JärlebyIT-chef André Lindahl
Service-chef Ian Conroy
VD Cedergrenska Tornet Beatrice Feuk Dahlström
Marknad/kommunikation Malin Eklöw
CFO
Yvonne Regnér
Ansvarig Elevhälsa gymnasiet Marie-Louise Spagnoli
Kontaktperson elevhälsa grundskolan Victoria Gustafsson