marknadsavdelning

marknad


Viveka Jedenheim
Projektledare Förskolor & Grundskolor - VD stöd
viveka.jedenheim@tibble.nu
070 111 11 11

Björn Rådeström
Art Director
bjorn.radestrom@tibble.nu
070 222 22 22

Malin Eklöw
Marknadschef
malin.eklow@tibble.nu
070 333 33 33

Josefin Hagvall
Projektledare Gymnasieskolor
josefin.hagvall@tibble.nu
070 444 44 44

Ekonomiavdelningen


Styrelsen

marknad


Viveka Jedenheim
Projektledare Förskolor & Grundskolor - VD stöd
viveka.jedenheim@tibble.nu
070 111 11 11

Viveka Jedenheim
Projektledare Förskolor & Grundskolor - VD stöd
viveka.jedenheim@tibble.nu
070 111 11 11

Viveka Jedenheim
Projektledare Förskolor & Grundskolor - VD stöd
viveka.jedenheim@tibble.nu
070 111 11 11

Viveka Jedenheim
Projektledare Förskolor & Grundskolor - VD stöd
viveka.jedenheim@tibble.nu
070 111 11 11

Kontakta oss

Cedergrenska

Besöksadress:
Kungsvägen 2
182 79 Stocksund