CedergrenskaTextVitTransparent

Problem med stök, buller och bristande studiero är tyvärr vardag för många av Sveriges elever och lärare. Enligt en nyligen publicerad rapport från OECD har Sverige den sämsta klassrumsdisciplinen i Europa. Trots dessa utmaningar finns det ljusglimtar. På Tibble Gymnasium Campus Kista arbetar man målmedvetet för att säkerställa en trivsam studiemiljö med studiero, vilket har resulterat i positiva resultat i de trivselenkäter som genomförs kontinuerligt.

OECD:s rapport understryker allvaret i problemen med bristande studiero och trygghet i svenska skolor. Enligt deras index DISCLIMA, baserat på data från PISA-undersökningen, hamnar Sverige i botten i Europa när det gäller disciplinärt klimat i skolorna. En tredjedel av svenska elever uppger att det oftast eller alltid är bullrigt och stökigt på lektionerna, och dessa elever presterar i genomsnitt sämre på PISA-proven.

Trots den dystra bilden finns det skolor som lyckas vända trenden. Tibble Gymnasium Campus Kista har implementerat flera strategier för att säkerställa en lugn och trygg lärandemiljö, vilket har lett till positiva resultat i både trivselenkäter och akademiska prestationer. Skolan har bland annat upprättat tysta zoner som är utformade för att eleverna ska kunna fokusera på sina studier i en lugn och trivsam miljö.

Resultaten av dessa insatser är tydliga i återkopplingen från eleverna som presenteras i de kontinuerliga trivselenkäterna. I den senaste undersökningen framkom det att 90 % av eleverna upplever studiero på lektionerna och 98 % känner sig trygga på skolan.

Rektor José Calvo kommenterar resultatet:

”Trots de utmaningar som många svenska skolor står inför när det gäller studiero, är jag stolt över den insats vi har gjort för att skapa en trygg och lugn lärandemiljö. Resultaten från våra trivselenkäter talar för sig själva, och vi är stolta över att se så positiva effekter av vårt arbete.”

Den trivsamma studiemiljön resulterar inte bara i en positiv skolgång utan bidrar också till bättre akademiska resultat, eftersom eleverna kan fokusera och engagera sig mer i sina studier. I samband med årets student var det 82 % av eleverna som tog gymnasieexamen, jämfört med rikets snitt på 70 %.

Läs mer om OECD:s senaste rapport på Regeringskansliets hemsida. 

Elever sitter runt ett bord i skolan med en lärare bredvid