logotyp
CEDERGRENSKAS DRAKNÄSTE

Tävla om 5 000 kr till ert UF-företag

Anmälan till Draknästet 2023 är stängd

På Cedergrenskas Draknäste får ni möjlighet att pitcha ert UF-företag inför en jury bestående av representanter från olika branscher i näringslivet och tävla om
5 000 kr. Tävlingen hålls på Cedergrenska tornet i Stocksund, torsdagen den 9 mars mellan kl. 13.00-17.00 där ni får möjlighet att träffa andra UF-företag inom Cedergrenska under mingel med tilltugg.
Sista dagen att anmäla sitt företag har passerat. 

Så här går det till:

Cedergrenskas Draknäste är uppdelat i tre delar; affärsplan, pitch och intervju. Ni ska lämna in en engagerande affärsplan, ha god försäljning och lönsamhet samt en väl genomarbetad muntlig presentation. Ni ska även ha idéer om hur ni skulle kunna vidareutveckla företaget. Vi utgår från Ung företagsverksamhets tävlingskriterier.

Steg 1: Affärsplan

Steg 2: Pitch & intervju

Steg 3: Juryöverläggning

Er befintliga affärsplan skickas in tillsammans med anmälan. Affärsplanen ska utgå från UFs kriterier.

Om ert UF-företag blir nominerat och får representera er skola i Draknästet så ska ni även förbereda och komplettera med en bilaga, som får vara max en A4 lång, där ni ger en nulägesbild gällande följande:

 • Nuläge jämfört med resultat- och likviditetsbudget
 • Nuläge gällande målgrupp. Har den förändrats?
 • Marknadsföring. Har ni genomfört det ni har tänkt? Har ni gjort förändringar i planen?
 • Har ni gjort prisjusteringar, i så fall varför?
 • Övrigt, finns det andra förändringar som ni vill lyfta fram?
 • Om punkten om ”hållbart företagande” inte framgår i er affärsplan så har ni möjlighet att lägga till det här. Ni ska beskriva hur ni bidrar till ett mer miljömässigt hållbart samhälle, väljer lösningar som skapar en hållbar
  framtid och som är ekonomisk hållbar.

Affärsplanen skickas till draknastet@cedergrenska.se. Drakarna läser affärsplanen innan tävlingsdagen och förbereder frågor till UF-företagen.

Varje UF-företag gör varsin pitch inför jury bestående av representanter från näringslivet.

Ni ska pitcha er affärsidé, affärsmodell samt hur ni som företag har arbetat för att nå dit ni är idag.

Pitchen ska vara max fem minuter lång och får gärna innehålla underhållande inslag så som film eller musik. Under pitchen är övriga UF-företag publik.

Därefter sker enskilda intervjuer med företagen som har pitchat. Ni ska kunna svara på juryns frågor på ett konkret och tydligt sätt. Ni ska kunna visa att ni har förståelse för företagsekonomi, ert resultat och hur det kan tillämpas i ett nytt affärssammanhang. Ni ska även kunna visa på bra samarbetsförmåga och laganda, samt att ni stöttar varandra under intervjun.

Parallellt med intervjuerna är det minimässa.

När juryn har mött alla UF-företag överlägger de internt och utser gemensamt ett UF-företag till vinnare av ”Årets UF-företag 2023” samt ”Årets hållbara UF-företag 2023”.

Vinnarna presenteras i slutet av dagen och tilldelas diplom, pokal samt 5 000 kronor. 

Minimässa

Parallellt med intervjuerna är det minimässa för tävlande företag. Varje företag får varsitt ståbord där ni kan ha broschyrer, material eller produkter som ni kan visa upp och samtidigt gå runt och besöka andra UF-företag.  

Tävlingskategorier & urval

Pris delas ut i två kategorier, ”Årets UF-företag” och ”Årets hållbara UF-företag.” Du behöver inte anmäla ditt UF-företag till en viss kategori utan tävlar automatiskt i båda kategorierna via din anmälan. Jurymedlemmarna ska göra en helhetsbedömning av UF-företagen utifrån den information som de får genom affärsplanen, pitchen samt intervjun. 

Efter sista anmälningsdag utser skolan lokalt två av de anmälda UF-företagen som får representera sin skola i det Cedergrenska draknästet. Företagen som ska representera skolan kvalificerar sig utifrån en helhetsbedömning som grundar sig på

 • UFs tävlingskriterier
 • Betygskriterier
 • Affärsplanen
 • Bedömningsgrunder anpassade utifrån lokala förutsättningar, exempelvis lokalt draknäste/tävling

Årets UF-företag 

Har ert UF-företag skapat en ny vara eller tjänst eller vidareutvecklat en existerande idé på ett innovativt sätt? Ni ska kunna presentera en vara eller tjänst som är innovativ, nytänkande, ligger rätt I tiden och är värdeskapande för kunden. UF-företaget ska dessutom ha potential att vidareutvecklas.

Juryn bedömer utifrån från Ufs fem tävlingskriterier:

 • Innovation, värdeskapande och entreprenörskap
 • Varu-/tjänsteutveckling och kundfokus
 • Ekonomiska underlag
 • Målsättning, planering och utvärdering, genomförande och administration
 • Lärdomar. Detta kriterium utvärderar den entreprenöriella utvecklingen fram till nu.
Läs mer om tävlingskriterierna här.

Årets hållbara UF-företag

Har ert UF-företag en affärsidé som bidrar till ett mer miljömässigt hållbart samhälle, väljer lösningar som skapar en hållbar framtid och samtidigt är ekonomiskt hållbar? Då kan ni ta hem priset ”Årets hållbara UF-företag”. 

Juryn bedömer utifrån Ufs tävlingskriterier:

 • Produkten. Om varan eller tjänsten är till nytta för konsumenten.
 • Hållbarhetsarbete. Hur väl UF-företaget arbetar hållbart och miljömedvetet genom hela produktionskedjan, både intern och externt.
 • Cirkulär ekonomi. I vilken omfattning produkten kan återanvändas i ett kretslopp.
 • Ekonomi. Om UF-företaget är lönsamt och kalkylerna rimliga. Har företaget ett vinstfokus som kan finansiera UF-företagets överlevnad?  
 • Om UF-företaget har tagit hänsyn till social hållbarhet.
 • Hur väl UF-företaget har lyckats med sin hållbarhetskommunikation.
Läs mer om tävlingskriterierna här.

Prisutdelning

Anmälan

Datum & plats

Pris delas ut i två tävlingskategorier, “Årets UF-företag” samt “Årets hållbara UF-företag”. Vinnare i respektive kategori vinner 5 000 kronor till sitt UF-företag.

Sista dagen för anmälan har passerat. 

Om inte tillräckligt många företag anmäler sig kommer tävlingen inte genomföras. 

Cedergrenskas Draknästet äger rum på Cedergrenska Tornet i Stocksund torsdagen den 9 mars kl. 13.00-17.00.