Traineeprogrammet

En bättre start på din lärarkarriär

Du som tar din lärarexamen under pågående läsår eller du som jobbar som lärare dina första terminer under det nu pågående läsåret har möjlighet att bli en del av vårt traineeprogram.

Att vara trainee innebär att du erbjuds en unik möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. För att starten som lärare ska bli den bästa möjliga och för att förbereda dig för din framtida karriärsutveckling i skolan kombinerar du din undervisning med extra tid för kompetensutveckling. Vi vill med programmet erbjuda dig en bra grund att stå på inför framtiden genom en generös och genomarbetad introduktion till ditt nya yrke. 

För att stärka din ledarroll och trygghet i klassrummet kommer du som går traineeprogrammet att få ta del av föreläsningar, seminarier och workshops med både externa och interna föreläsare. Vi kommer inom utbildningen att diskutera olika situationer som kan uppstå i och utanför klassrummet och ge dig verktygen du behöver. Utbildningen är framtagen och skräddarsydd för vårt traineeprogram. Som trainee kommer du även auskultera och lära känna erfarna medarbetare, ledare och chefer för att utbyta erfarenheter och utöka ditt nätverk.

Hos oss ska det vara roligt att påbörja sin karriär och det är viktigt för oss att du mår bra. En erfaren kollega blir din mentor som hjälper dig till rätta och är ditt stöd under hela traineeperioden. 

Tillsammans med dina traineekollegor kommer du att få kunskap om Cedergrenska och möjliga utvecklingsvägar inom hela koncernen med förskolor, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildningar.

 

Min anställning

Traineeprogrammet är en del av den ordinarie rekryteringsprocessen på respektive skola inom Cedergrenska. Som trainee får du en tillsvidareanställning med en konkurrenskraftig fast månadslön. Målet är att du efter traineeperioden är en tryggare lärare med inblick i hur du kan göra lärarkarriär inom koncernen.

Vem kan ansöka?

Traineeprogrammet riktar sig till dig som tar din lärarexamen under pågående läsår eller till dig som jobbar som lärare dina första terminer under det nu pågående läsåret.

Vi söker lärare med olika ämneskompetenser och med behörighet att undervisa i årskurser från förskola upp till gymnasiet samt fritidshemspedagoger. För att se vilka tjänster som finns lediga hänvisar vi till respektive skola.

Möt Signe Jonsson

Trainee 2016 och förstelärare 2020-2023

Cedergrenskas traineeprogram startades 2016 och var då Sveriges första traineeprogram för lärare. En av de hundratals ambitiösa lärarna som fick upp ögonen för traineeprogrammet då var Signe Jonsson som tog sin examen från ämneslärarutbildningen samma år och antogs till den första kullen traineer.

– Att söka till traineeprogrammet var inget enkelt beslut, jag var osäker på vad det skulle innebära. Jag var däremot säker på att jag ville arbeta på en skola där jag kunde få mycket stöttning i början av min karriär och där det fanns en plan för mig. Jag träffade rektor och min blivande mentor och det kändes som helt rätt val för mig.

Det var viktigt för mig att komma in på ett schysst sätt i yrket. Många lärare får inte koll på hur man går från utbildning till verklighet, men att komma till en arbetsplats som låter mig göra misstag, utvecklas och gå vidare har varit värdefullt.

"Det har hela tiden funnits en tanke om att ta mig framåt i min lärarkarriär och jag har verkligen fått stöttning i det från min arbetsplats."

Jag arbetade fyra år som lärare innan jag kunde söka förstelärartjänsten. Under den tiden har jag fått möjlighet att driva egna skolutvecklingsprojekt, samt varit VFU-handledare. Nu har jag varit förstelärare i två omgångar. Första gången var det fokus på ledarskap i klassrummet och nu arbetar vi med att införliva värdegrunden i läroplanen i den dagliga verksamheten.

Det har alltid funnits vägledning och en riktning för min karriär som jag inte tror att man har om man inte kommer in med en introduktion i yrket. Det har hela tiden funnits en tanke om att ta mig framåt i min lärarkarriär och jag har verkligen fått stöttning i det från min arbetsplats.

Det är viktigt att man är rädd om de lärare som kommer ut och vill arbeta i skolan, att det finns någon som ser ett värde i att jag är nyexad och kan komma med ny input och ta tillvara på det i den verksamheten som man hamnar i.

 

Bild av Signe
Signe hjälper en elev med skolarbete

Traineeprogrammet är en del i arbetet som Cedergrenska gör för att erbjuda olika möjligheter till karriärutveckling för pedagogerna.

– Det är viktigt med karriärtjänster för att det tydliggör vilka karriärvägar som finns inom yrket. Det är viktigt för hela skolvärlden att inte stanna upp och göra som vi alltid har gjort. Det ska ske en utveckling hela tiden och det tror jag att kärriärtjänster hjälper till med. Det hänger inte längre på att en eldsjäl driver frågor på eget bevåg utan att det finns strukturer som ser till att det händer ändå.

Det är viktigt att det man gör uppskattas och att det finns vägar framåt i yrket. I andra branscher finns det ofta en tydlig väg framåt men det har det inte riktigt funnits i skolan. Man har antingen fått välja mellan att bli skolledare eller fortsätta som undervisande lärare. Det här kombinerar de två världarna. Karriärtjänster driver på utvecklingen av skolan i rätt riktning för skolan som helhet.

"Efter första året har jag hela tiden känt att jag blir lyssnad på och guidad framåt i min utveckling som lärare och när det var dags för förstelärarskapet kände jag mig redo."

Omställningen från universitetsstudierna till klassrummet kan ibland kännas utmanande för nya lärare. Med traineeprogrammet ska denna omställning kännas lättare och mer lustfylld.

– Jag önskar att jag visste hur stor omställning det är att gå från skolbänken till verkligheten i skolan och därmed hur viktigt det är att hamna på en arbetsplats som stöttar en i den omställningen. Jag skulle vilja tipsa nya lärare om att verkligen tänka igenom vad de behöver hjälp med under det första året och försöka hitta en arbetsplats som matchar det. Fråga arbetsgivaren om hur det ser ut med möjlighet till utveckling efter det första året, vilka projekt som drivs och vad du som nyexad kan bidra med. Nyexade lärare kan bidra med så mycket bra till verksamheten om det bara tas tillvara på!

Traineeåret var otroligt givande och det gav mig möjlighet att både utveckla mitt lärarskap och komma in i yrket på ett schysst sätt. Efter första året har jag hela tiden känt att jag blir lyssnad på och guidad framåt i min utveckling som lärare och när det var dags för förstelärarskapet kände jag mig redo. Det har alltid funnits en väg framåt.