Revisor

Deloitte AB  (”Deloitte”) är Bolagets revisor sedan 2020. Deloitte omvaldes på årsstämman 2023 för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Telander, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor. Deloitte:s kontorsadress är Rehnsgatan 11 i Stockholm.