Notering

NOTERING PÅ NASDAQ FIRS NORTH

Ansvarsfriskrivning – Viktig information – Steg 1/2

Du önskar få tillgång till del av Cedergrenska AB (publ):s (”Cedergrenska”) hemsida innehållande information och dokument hänförliga till erbjudandet att teckna aktier i samband med noteringen av Cedergrenskas aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Informationen på denna del av Cedergrenskas webbplats är föremål för restriktioner och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i respektive för närvarande befinner dig i samt att därefter ta del av informationen på följande sida.

1. Ange det land där du är bosatt 2. Ange det land där du befinner dig

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta eller fysiskt närvarande i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida.