Koncernledning

SAMMANSÄTTNING
Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande Direktör

Född: 1972

Anställd sedan: 2022

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm, inriktning Finance & Accounting and International Business.

Arbetslivserfarenhet: Lotta Smith har mångårig internationell erfarenhet inom strategi, fastighet och investeringsbranschen från anställningar på bl.a. Industrivärlden, Morgan Stanley och LEK Consulting. Lotta har även styrelseerfarenhet från Svenska Skolan i London samt Hedda Credit Fund i Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ture Invest Partners AB

Innehav: 233 760 aktier

 
Bild av Klas Wilborg

Klas Wilborg

CFO

Född: 1967

Anställd sedan: 2023

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Diplomerad företagsekonom, Företagsekonomiska Institutet 

Arbetslivserfarenhet: Klas har över 15 års erfarenhet av arbete som CFO och kommer närmast från bemannings- och rekryteringsbolaget Medlink Nordic AB. Innan det verkade han som CFO för NGS Group AB i 14 år vilket är noterat på Nasdaq Small Cap. Klas är diplomerad företagsekonom från Företagsekonomiska Institutet med över 30 års erfarenhet från olika roller inom ekonomi. 

Andra pågående uppdrag: –

Innehav:

Bild av Cecilia Skarke

Cecilia Skarke

Skolchef & COO

Född: 1978

Anställd sedan: 2021

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Lärarexamen och från Stockholms universitet. Rektorsutbildning på Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Cecilia Skarke började sin karriär som lärare på Sofielundsskolan i Sollentuna och sedan lärare och biträdande rektor på Vasaskolan i Djursholm. Hon har sedan arbetat som biträdande rektor och rektor inom Academedia och Stockholm stad.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav: 11 111 aktier.

Bild av Malin Eklöw

Malin Eklöw

Kommunikationschef samt Hållbarhetsansvarig

Född: 1989

Anställd sedan: 2015

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning PR, Örebro universitet.

Arbetslivserfarenhet: Malin har mer än fem års erfarenhet som marknads- och kommunikationschef inom skolvärlden. Tidigare har hon haft rollen som marknadsassistent samt arbetat i olika roller inom telekombranschen.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav: 700 aktier

Bild av Karin Hansson

Karin Hansson

HR-chef

Född: 1983

Anställd sedan: 2022

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Programmet för personal- och arbetslivsfrågor via Umeå Universitet

Arbetslivserfarenhet: Karin har arbetat med personalfrågor och ledarskap sedan 2009. Hon har arbetat som HR-chef de senaste sju åren inom både ideell och privat sektor.

Andra pågående uppdrag: Driver Ledarutvecklingspodden

Innehav: – 

Bild av Jonathan Paulsen

Jonathan Paulsen

Fastighetschef

Född: 1983

Anställd sedan: 2012

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Gymnasielärare i Idrott och hälsa samt Folkhälsovetenskap från GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan).

Arbetslivserfarenhet: Jonathan har arbetat med pedagogiskt ansvar i många år med barn och ungdomar i och utanför skolan i Lidingö kommun för att sedan 2012 rikta om mitt fokus i skolvärlden mot fastighet, IT och service i Klart skepp koncernen i Danderyd.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i BRF Smultronet.

Innehav: 5 460 aktier

Bild av Ian Conroy

Ian Conroy

Servicechef

Född: 1982

Anställd sedan: 2012

Nationalitet: Irland

Utbildning: Diploma in Hotel and Catering Management – Dublin Institute of Technology

Arbetslivserfarenhet: Ian har arbetat över 10 år inom hotell- och restaurangbranschen och innehaft roller så som restaurang- och barchef samt Guest servicechef i både Stockholm och på Irland. De senast 12 åren har Ian jobbat inom fastighetsskötsel.

Innehav: –