Koncernledning

SAMMANSÄTTNING

Lotta Smith

Verkställande Direktör

Född: 1972

Anställd sedan: 2022

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm, inriktning Finance & Accounting and International Business.

Arbetslivserfarenhet: Lotta Smith har mångårig internationell erfarenhet inom strategi, fastighet och investeringsbranschen från anställningar på bl.a. Industrivärlden, Morgan Stanley och LEK Consulting. Lotta har även styrelseerfarenhet från Svenska Skolan i London samt Hedda Credit Fund i Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Boden Capital AB. Styrelseledamot i Hedda Manager AB och Bostadsrättsföreningen Birger Jarl 38.

Innehav: 133 760 aktier

 

Yvonne Regnér

CFO

Född: 1965

Anställd sedan: 2009

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Civilekonom, Örebro universitet.

Arbetslivserfarenhet: Yvonne Regnér har mer än tio års erfarenhet som ekonomichef inom skolvärlden i den privata sektorn. Hon började sin karriär inom revision för att sedan ha olika roller inom controlling i branscher så som verkstadsindustrin, bank och konfektyr, för att sedan arbeta vidare som ekonomichef i ett amerikanskt bolag inom konfektyr. Därefter arbetade hon som ekonomi- och administrativ chef inom golfbranschen i sju år.

Andra pågående uppdrag: Revisor i Bostadsrättsföreningen Sadelbyn 2.

Innehav: 2 755 aktier.

Cecilia Skarke

Skolchef & COO

Född: 1978

Anställd sedan: Aug 2021

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Ekonomiprogrammet på Uppsala universitet. Lärarexamen och från Stockholms universitet. Rektorsutbildning på Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Cecilia Skarke började sin karriär som lärare på Sofielundsskolan i Sollentuna och sedan lärare och biträdande rektor på Vasaskolan i Djursholm. Hon har sedan arbetat som biträdande rektor och rektor inom Academedia och Stockholm stad. Hon har byggt upp den nya skolenheten Bobergsskolan.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav: 11 111 aktier.

Malin Eklöw

Kommunikationschef samt Hållbarhetsansvarig

Född: 1989

Anställd sedan: 2015

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning PR, Örebro universitet.

Arbetslivserfarenhet: Malin har mer än fem års erfarenhet som marknads- och kommunikationschef inom skolvärlden. Tidigare har hon haft rollen som marknadsassistent samt arbetat i olika roller inom telekombranschen.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav: 700 aktier

Karin Hansson

HR-chef

Född: 1983

Anställd sedan: 2022

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Programmet för personal- och arbetslivsfrågor via Umeå Universitet

Arbetslivserfarenhet: Karin har arbetat med personalfrågor och ledarskap sedan 2009. Hon har arbetat som HR-chef de senaste sju åren inom både ideell och privat sektor.

Andra pågående uppdrag: Driver Ledarutvecklingspodden

Jonathan Paulsen

Fastighetschef

Född: 1983

Anställd sedan: 2012

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Gymnasielärare i Idrott och hälsa samt Folkhälsovetenskap från GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan).

Arbetslivserfarenhet: Jonathan har arbetat med pedagogiskt ansvar i många år med barn och ungdomar i och utanför skolan i Lidingö kommun för att sedan 2012 rikta om mitt fokus i skolvärlden mot fastighet, IT och service i Klart skepp koncernen i Danderyd.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i BRF Smultronet.

Innehav: 5 460 aktier

Ian Conroy

Servicechef

Född: 1982

Anställd sedan: 2012

Nationalitet: Irland

Utbildning: Diploma in Hotel and Catering Management – Dublin Institute of Technology

Arbetslivserfarenhet: Ian har arbetat över 10 år inom hotell- och restaurangbranschen och innehaft roller så som restaurang- och barchef samt Guest servicechef i både Stockholm och på Irland. De senast 12 åren har Ian jobbat inom fastighetsskötsel.

Catharina Fins Lovén

Lönechef

Född: 1972

Anställd sedan: 2017

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Ekonomi utbildning på gymnasie nivå, Distans utbildning inom lön 1år. Auktoriserad till Lönekonsult.

Arbetslivserfarenhet: Catharina har över 20 års erfarenhet av arbete inom ekonomi och lön dels inom detaljhandel och bemanningsbranschen. Innan det har Catharina även arbetat inom barnsomsorgen.

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav: 600 aktier