Sammansättning

Lotta Smith

Verkställande Direktör

Född: 1972

Anställd sedan: 2022

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm, inriktning Finance & Accounting and International Business.

Arbetslivserfarenhet: Lotta Smith har mångårig internationell erfarenhet inom strategi, fastighet och investeringsbranschen från anställningar på bl.a. Industrivärlden, Morgan Stanley och LEK Consulting. Lotta har även styrelseerfarenhet från Svenska Skolan i London samt Hedda Credit Fund i Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Boden Capital AB. Styrelseledamot i Hedda Manager AB och Bostadsrättsföreningen Birger Jarl 38.

Innehav: 133 760 aktier

 

Yvonne Regnér

CFO

Född: 1965.

Anställd sedan: 2009

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Civilekonom, Örebro universitet.

Arbetslivserfarenhet: Yvonne Regnér har mer än tio års erfarenhet som ekonomichef inom skolvärlden i den privata sektorn. Hon började sin karriär inom revision för att sedan ha olika roller inom controlling i branscher så som verkstadsindustrin, bank och konfektyr, för att sedan arbeta vidare som ekonomichef i ett amerikanskt bolag inom konfektyr. Därefter arbetade hon som ekonomi- och administrativ chef inom golfbranschen i sju år.

Andra pågående uppdrag: Revisor i Bostadsrättsföreningen Sadelbyn 2.

Innehav: 2 755 aktier.

Håkan Söderström 

Skol- och kvalitetschef gymnasiet

Född: 1956

Anställd sedan: 2010

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Lärarexamen, Ämneslärarexamen, från Stockholms universitet. Lärarlegitimation, Skolverket, statlig rektorsutbildning, Myndigheten för skolutveckling, Rektorslyftet, Skolverket. Pågående skolchefsutbildning, Skolverket.

Arbetslivserfarenhet: Håkan Söderström har arbetat som lärare sedan slutet av 1970-talet i Upplands Väsby och Gnesta kommun. Rektor sedan slutet av 1990-talet i kommunerna Upplands Väsby, Danderyd och Täby kommun. Tf. produktionsdirektör Danderyds kommun.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav: 2 018 560 aktier.

Cecilia Skarke

Skol- och kvalitetschef för- och grundskola 

Född: 1978

Anställd sedan: Aug 2021

Nationalitet: Sverige

Utbildning: Ekonomiprogrammet på Uppsala universitet. Lärarexamen och från Stockholms universitet. Rektorsutbildning på Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Cecilia Skarke började sin karriär som lärare på Sofielundsskolan i Sollentuna och sedan lärare och biträdande rektor på Vasaskolan i Djursholm. Hon har sedan arbetat som biträdande rektor och rektor inom Academedia och Stockholm stad. Hon har byggt upp den nya skolenheten Bobergsskolan.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav: 11 111 aktier.