Cedergrenska paketet

Under Cedergrenska-paketet har vi samlat en mängd erbjudanden för våra medarbetare, barn och elever att ta del av. Här finns tillgångar som kan bidra till att skapa samarbeten, utveckla undervisning och ge dig inspiration.

Sammankomster är ledordet för det vi erbjuder och något vi tror på. Vi vill skapa bra möjligheter för våra medarbetare, barn och elever att mötas och utvecklas tillsammans i nya och gamla grupper.

Erbjudandena är utformade efter ålder på barnen och eleverna samt antalet personal och elever på enheten. Önskan om bokningar görs via en ansvarig på varje enhet. Fråga din rektor om du är osäker på vem som koordinerar aktiviteterna på din skola.

Välj ditt verksamhetsområde, eller bläddra ner för att visa alla.

CEDERGRENSKA EVENT
CEDERGRENSKA TORNET
IDSKÄR
CEDERGRENSKAS ANLÄGGNINGAR I TÄBY
TILL SJÖSS