Bibliotek

Med drygt 26 000 unika titlar erbjuder biblioteket på Tibble Gymnasium Campus Täby ett brett utbud av relevant litteratur och tidskrifter. Fackutbildad personal finns till hands varje skoldag som stöd med litteraturval och sökvägar till databaser.

Här finns klassuppsättningar för ämnena svenska och engelska, till största del skönlitteratur. Det går att se vilka böcker vi har i klassuppsättning genom att söka på ”klassuppsättningar” i bibliotekskatalogen ”bookit.tibble.nu”.

Alla medarbetare inom koncernen erbjuds även möjlighet att låna böcker privat från biblioteket.

ERBJUDANDE

Samtliga skolor inom koncernen.

  • Möjlighet att hämta ut klassuppsättningar.
  • Möjlighet att som medarbetare låna böcker för eget privat bruk.
BOKNING

För att kunna låna böcker tar rektor kontakt med bibliotekarie Amanda Karlsson, amanda.karlsson@tibble.nu.
Utlåning av böcker för privat bruk samordnas på plats under bibliotekets öppettider.