MEdia

Pressmeddelanden

2021-11-22 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av Margarethaskolan

2021-11-17 - Regulatoriskt

Delårsrapport, JULI – SEPTEMBER 2021/22

2021-11-11 - Regulatoriskt

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CEDERGRENSKA AB (PUBL)

2021-11-11

Nytt datum för årsstämma i Cedergrenska AB

2021-11-10 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av SPIRA Förskolor i västra Stockholm

2021-10-05 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring avseende driften av en nybyggd grundskola med plats för 780 elever i Österåker

2021-08-30 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB: Bokslutskommuniké juli – juni 2020/21

2021-07-01

Cedergrenska ser stark efterfrågan i gymnasieantagningen inför läsåret 21/22

2021-06-24 - Regulatoriskt

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cedergrenska AB (publ) (”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits samt avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE, 24 juni 2021

2021-06-15 - Regulatoriskt

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits

2021-06-03 - Regulatoriskt

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE, 3 juni 2021  

2021-06-01

Cedergrenska tillträder Helleborusskolan

2021-05-24 - Regulatoriskt

Cedergrenskas erbjudande kraftigt övertecknat – handeln inleds på Nasdaq First North Growth Market den 25 maj

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE, 24 maj 2021

2021-05-19

Cedergrenskas grundskola, Täby Friskola, bäst i Sverige i matematiktävlingen Sigma8

2021-05-10 - Regulatoriskt

Cedergrenska offentliggör erbjudande av aktier samt prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE, 10 maj 2021

2021-05-03

Cedergrenska AB avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2021-05-02

Cedergrenska förvärvar Helleborusskolan

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter