Media

Pressmeddelanden

2021-07-01

Cedergrenska ser stark efterfrågan i gymnasieantagningen inför läsåret 21/22

Årets gymnasieantagning är klar och majoriteten av gymnasieskolorna inom Cedergrenska kommer vara helt fyllda när höstterminen börjar och har dessutom utökat sina reservlistor.

Idag, den 1 juli, får eleverna som gått ut årskurs 9 på grundskolan sitt besked om vilken skola och utbildning de placeras på i årets gymnasieantagning. I och med pandemin har det varit ett utmanande år utan möjlighet till fysiska öppna hus och mässor. Trots detta fyller tre av Cedergrenskas fyra gymnasieskolor alla sina klasser och två av skolorna utökar sina reservlistor jämfört med tidigare år.

Marina Läroverket växer på Marinbiologiprogrammet och tar in fler elever i programmets båda inriktningar och antalet reserver fördubblas.

På Stockholms Idrottsgymnasium har intresset för Ekonomiprogrammet ökat och antalet reserver stiger i årets gymnasieantagning med 40 procent. Störst ökning har uppvisats på juridikinriktningen där antalet reserver näst intill har dubblerats jämfört med föregående år.

Ekonomiprogrammet på Tibble Gymnasium Campus Täby har under året startat en fördjupning inom finans och antalet reserver har ökat inom programmets samtliga inriktningar och fördjupningar. Intresset för skolans Teknikprogram har även vuxit och antalet reserver ökar med 45 procent jämfört med föregående år, något som är glädjande då möjligheterna för Teknikprogrammet att växa organiskt i framtiden är goda.

Tibble Gymnasium Campus Kista har plats för upp emot 120 elever i årskurs 1 i sin nyrenoverade skolbyggnad, men efter ett omval till gymnasiet i maj som inte nådde förväntade nivåer når inte de antagna upp till de 120 platserna. I tillägg till det har Cedergrenska också medvetet valt att hålla ned på antalet platser för att satsa på kvalitet och ser det som en investering för framtiden.

Pandemins effekter har varit särskilt utmanande för Tibble Gymnasium Campus Kista, då en nystartad skola är extra beroende av att kunna visa upp sig fysiskt för att synas hos eleverna. De uteblivna fysiska öppna husen och mässorna har gjort det svårt för skolan att nå ut till eleverna, men med goda möjligheter att kunna bjuda in till fysiska möten under kommande års gymnasieval.

Håkan Söderström, skol- och kvalitetschef för Cedergrenskas gymnasieskolor, kommenterar: ”Segmentet gymnasieskola är en mycket betydelsefull del av Cedergrenskas samtliga verksamheter, då cirka hälften av samtliga barn och elever är gymnasieungdomar. Det är mycket glädjande att våra gymnasieskolor attraherar så många blivande studenter. Närmare 3 000 elever i årskurs 1 till 3 kan beredas en gymnasieplats på någon av våra fyra gymnasieskolor. Jag vill särskilt lyfta fram och framföra mitt varma tack till våra pedagoger, elever, elevhälsa och skolledningar för den fantastiska insats som gjorts för att tillförsäkra att eleverna uppnått goda studieresultat. Märk väl har detta kunnat genomföras under rådande förhållanden, med en pandemi som utmanat allt och alla, på ett sätt som ingen av oss kunde ana för ett och ett halvt år sedan. Det är inte annat än i högsta grad imponerande.”

Skola Antagna 2021 (Antagna 2020) Reserver 2021 (Reserver 2020)
Marina Läroverket 173 (174) 218 (199)
Stockholms Idrottsgymnasium 127 (128) 192 (127)
Tibble Gymnasium Campus Kista 52 (54) 73 (96)
Tibble Gymnasium Campus Täby 608 (603) 921 (1 002)
 

För mer information, kontakta:

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: 073-400 02 31

E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Håkan Söderström, Skol- och kvalitetschef Cedergrenska
Telefon: 073-661 27 03
E-post:
soderstrom@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB (publ)

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter