Bolagsstyrningen

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen i Cedergrenska utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen samt Nasdaq First North Growth Market Rulebook.