Styrelse

SAMMANSÄTTNING

Håkan Söderström

Styrelseordförande

Född: 1956

Ordförande sedan: 2023

Ledamot i koncernen sedan: 2023

Utbildning: Ämneslärarexamen, från Stockholms universitet. Lärarlegitimation, Skolverket, statlig rektorsutbildning, Myndigheten för skolutveckling, Rektorslyftet, Skolverket. Skolchefsutbildning, Skolverket.

Arbetslivserfarenhet: Håkan Söderström har arbetat som lärare sedan slutet av 1970-talet i Upplands Väsby och Gnesta kommun. Rektor sedan slutet av 1990-talet i kommunerna Upplands Väsby, Danderyd och Täby kommun.

Innehav: 1 805 760 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Madeleine Silfverberg

Styrelseledamot

Född: 1974

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2022

Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet samt Master of Law inom bland annat it-rätt från University College London. Advokatexamen samt ämneslärarexamen i juridik från Luleå tekniska universitet.

Arbetslivserfarenhet: Madeleine har sedan år 2000 arbetat som jurist och advokat på olika advokatbyråer med fokus på framför allt avtals- och bolagsrätt. Madeleine har även drivit egen advokatbyrå under ett antal år. Sedan år 2009 har Madeleine parallellt med sitt arbete som advokat och jurist även undervisat i juridik på juristprogrammet vid Stockholms universitet där hon fortfarande undervisar. Madeleine har vidare arbetet som gymnasielärare i juridik under fem år på Tibble Campus Täby sedan år 2017 där hon även tävlat framgångsrikt i skol-SM i juridik (guld 2022). Sedan 2022 driver Madeleine egen juristbyrå. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Niklas Pålsson

Arbetande styrelseledamot

Född: 1972

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2022

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Arbetslivserfarenhet: Niklas Pålsson har tio års erfarenhet som legitimerad gymnasielärare och arbetade fram till 2022 som verkställande direktör för skolkoncernen Cedergrenska AB. Innan Niklas skolade om sig till lärare arbetade han under tio år inom bank och finans, bland annat som mäklarchef på Alfred Berg Fondkommission. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Introitus AB.

Innehav: 2 208 537 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Marie Wikner

Arbetstagarrepresentant

Född: 1971

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2020

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2018

Utbildning: Civilekonom på förvaltningslinjen vid Stockholms universitet samt kompletterande pedagogisk utbildning vid Malmö högskola. Därtill har Marie Wikner studerat fristående kurser.

Arbetslivserfarenhet: Ämneslärare i Företagsekonomi för Tibble Gymnasium samt Jensen Education AB. Account Manager, Engagement Manager samt Projektledare för Oracle / Sun Microsystems AB. Account Manager för Microsoft AB. Projektledare för Safepay Sweden AB.

Innehav: 700 aktier. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

 

Björn Hammarström

Arbetstagarrepresentant

Född: 1960

Utbildning: Lärarexamen Stockholms Universitet samt Civilingenjörsexamen Teknisk fysik från KTH.

Arbetslivserfarenhet: Björn är idag ämneslärare i matematik och fysik på Marina läroverket. Han har tidigare erfarenhet från Jensen Education AB där han undervisade i matematik, fysik och teknik. Verksamhetsutvecklare, produktutvecklare samt systemansvarig för TeliaSonera AB. Teknisk specialist på Philips Medicinska System AB- Systemkonstruktör Ericsson Telecom. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja