Sammansättning

Christian Drougge

Styrelseordförande

Född: 1971.

Ordförande sedan: 2021

Ledamot i koncernen sedan: 2015

Utbildning: Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm, inriktning Marknadsföring och Finansiering.

Arbetslivserfarenhet: Christian Drougge har sedan 1998 varit verksam inom investeringar internationellt och i Sverige, sedan 2010 i egen verksamhet. Innan dess bland annat som Investment Director på Proventus AB och Investment Manager på BancBoston Capital i London. Christian har erfarenhet av att driva verksamheter både operativt och från ett ägande- och styrelseperspektiv. Tidigare investeringar innefattar både utköpsinvesteringar, tillväxtbolag samt ett antal omstruktureringar. Christian var mellan 2005–2009 största ägare och styrelseledamot i Pysslingen Förskolor & Skolor AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cosmos Enterprises AB, Finlarm Aktiebolag, FinlarmGruppen AB, Köksfabriken M I M AB, Svenska Köksgruppen Holding AB, Sörmlandskök AB, Styrelseledamot i Big Baby Holding AB, BoF Barn och familjejouren AB, Dedicap AB, Dalarnas Säkerhets System Aktiebolag, Pluto Produkter AB och Victoria Behandlingscenter AB.

Innehav: 1 340 032 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Beatrice Feuk Dahlström

Styrelseledamot

Född: 1970

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2020

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2011

Utbildning: Filosofie kandidatexamen med ekonomi och marknadsföring som huvudämne, vid Stockholm och Lunds universitet. Just nu en pågående EMBA vid Handelshögskolan i Stockholm (2020 – juni 2021).

Arbetslivserfarenhet: Beatrice Feuk Dahlström har mångårig, internationell erfarenhet av management- och ledningsgruppsarbete, strategi samt HR-chef vid den globala media- och kommunikationsbyrån IPG Mediabrands. Hennes fokus har varit utveckling av byrån, samt utveckling av nya tjänster för IPG Mediabrands kunder. Beatrice Feuk Dahlström har lång erfarenhet, och är en välkänd talare, inom digitala marknadsföringsstrategier och varumärkeskommunikation. Beatrice Feuk Dahlström har även varit marknadschef vid Gröna Lund AB samt kommunikationschef på General Motors för Norden och Irland.

Andra pågående uppdrag: Olika typer av mentorskap.

Innehav: 800 aktier. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

 

David Sandgren

Styrelseledamot

Född: 1973.

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2018

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2011

Utbildning: Master of Science in Economics and Business Administration med inriktning på finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: David Sandgren har många års erfarenhet som techentreprenör och investerare. David Sandgren grundade online-sökföretaget Hitta.se och Mortgageloan.com och har sedan dess arbetat med egna investeringar.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Dasand AB, ETOD Holding AB, Gozer AB och Navigera AB. 

Innehav: 1 329 798 aktier via bolag. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Lotta Smith

Styrelseledamot

Född: 1972.

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2020

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2020

Utbildning: Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm, inriktning Finance & Accounting and International Business.

Arbetslivserfarenhet: Lotta Smith har mångårig internationell erfarenhet inom strategi, fastighet, investeringsbranschen från anställningar på bl.a. Industrivärden, Morgan Stanley och LEK Consulting. Har styrelsefarenhet från Svenska Skolan i London samt Hedda Credit Fund i Sverige.

Andra pågående uppdrag: 
Styrelseordförande i Boden Capital AB. Styrelseledamot i Hedda Manager AB. 

Innehav: 133 760 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

 

Henrik Lokind

Arbetstagarrepresentant

Född: 1975

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2020

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2011

Utbildning: Gymnasielärare i filosofi och svenska vid Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Henrik har varit gymnasielärare på Tibble Gymnasium i 18 år. På sidan av är han även egenföretagare. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i HL Jakt och utbildning AB.

Innehav: 26 960 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

 

Marie Wikner

Arbetstagarrepresentant

Född: 1971

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2020

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2018

Utbildning: Civilekonom på förvaltningslinjen vid Stockholms universitet samt kompletterande pedagogisk utbildning vid Malmö högskola. Därtill har Marie Wikner studerat fristående kurser.

Arbetslivserfarenhet: Ämneslärare i Företagsekonomi för Tibble Gymnasium samt Jensen Education AB. Account Manager, Engagement Manager samt Projektledare för Oracle / Sun Microsystems AB. Account Manager för Microsoft AB. Projektledare för Safepay Sweden AB.

Andra pågående uppdrag: 

Innehav: 700 aktier. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja