Styrelse

SAMMANSÄTTNING
Bild av Håkan Söderström

Håkan Söderström

Styrelseordförande

Född: 1956

Ordförande sedan: 2023

Ledamot i koncernen sedan: 2023

Utbildning: Ämneslärarexamen, från Stockholms universitet. Lärarlegitimation, Skolverket, statlig rektorsutbildning, Myndigheten för skolutveckling, Rektorslyftet, Skolverket. Skolchefsutbildning, Skolverket.

Arbetslivserfarenhet: Håkan Söderström har arbetat som lärare sedan slutet av 1970-talet i Upplands Väsby och Gnesta kommun. Rektor sedan slutet av 1990-talet i kommunerna Upplands Väsby, Danderyd och Täby kommun.

Innehav: 1 805 760 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Bild av Madeleine Silfverberg

Madeleine Silfverberg

Styrelseledamot

Född: 1974

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2022

Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet samt Master of Law inom bland annat it-rätt från University College London. Advokatexamen samt ämneslärarexamen i juridik från Luleå tekniska universitet.

Arbetslivserfarenhet: Madeleine har sedan år 2000 arbetat som jurist och advokat på olika advokatbyråer med fokus på framför allt avtals- och bolagsrätt. Madeleine har även drivit egen advokatbyrå under ett antal år. Sedan år 2009 har Madeleine parallellt med sitt arbete som advokat och jurist även undervisat i juridik på juristprogrammet vid Stockholms universitet där hon fortfarande undervisar. Madeleine har vidare arbetet som gymnasielärare i juridik under fem år på Tibble Campus Täby sedan år 2017 där hon även tävlat framgångsrikt i skol-SM i juridik (guld 2022). Sedan 2022 driver Madeleine egen juristbyrå. 

Innehav: – 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Bild av Niklas Pålsson

Niklas Pålsson

Arbetande styrelseledamot

Född: 1972

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2022

Utbildning: Ämneslärarexamen samt Civilekonomexamen, Stockholms universitet.

Arbetslivserfarenhet: Niklas Pålsson har tio års erfarenhet som legitimerad gymnasielärare och arbetade fram till 2022 som verkställande direktör för skolkoncernen Cedergrenska AB. Innan Niklas skolade om sig till lärare arbetade han under tio år inom bank och finans, bland annat som mäklarchef på Alfred Berg Fondkommission. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Introitus AB.

Innehav: 2 208 537 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Bild av Marie Wikner​

Marie Wikner

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Född: 1971

Styrelseledamot i bolaget sedan: 2020

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2018

Utbildning: Civilekonom på förvaltningslinjen vid Stockholms universitet samt kompletterande pedagogisk utbildning vid Malmö högskola. Därtill har Marie Wikner studerat fristående kurser.

Arbetslivserfarenhet: Ämneslärare i Företagsekonomi för Tibble Gymnasium samt Jensen Education AB. Account Manager, Engagement Manager samt Projektledare för Oracle / Sun Microsystems AB. Account Manager för Microsoft AB. Projektledare för Safepay Sweden AB.

Innehav: 700 aktier. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

 
Bild av Cecilia Westin Borgell​

Cecilia Westin Borgell

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant

Född: 1969

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2023

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet samt Gymnasielärarexamen i ekonomiska ämnen från Lärarhögskolan i Stockholm. 

Arbetslivserfarenhet: Cecilia Westin Borgell arbetar som gymnasielärare i ekonomiska ämnen vid Tibble Campus Täby sedan 2000. Sedan 2013 arbetar hon även som förstelärare med fokus på att samordna Ekonomiprogrammet. Innan Cecilia bestämde sig för att vidareutbildade sig till gymnasielärare har hon arbetat inom olika branscher som energi, inredning och konfektion, där hon haft olika roller inom marknadsföring och kommunikation. Cecilia har även drivit ett eget företag inom inredningsbranschen under ett antal år.  

Innehav: 29 540 aktier 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

 

Bild av Anna Rudberg​

Anna Rudberg

Styrelseledamot

Född: 1982

Styrelseledamot i koncernen sedan: 2023

Arbetslivserfarenhet: Anna har läst Industriell Ekonomi med inriktning logistik i Linköping och har tidigare arbetat som managementkonsult på McKinsey & Company. Sedan åtta år tillbaka arbetar hon på Coor Service Management som är ett av de ledande FM-bolagen i Norden och är idag affärsområdeschef med inriktning mot Fastighet och Säkerhet. Anna har genom karriären haft flertalet olika chefsroller och arbetat med att utveckla verksamheter på olika sätt. Detta har kompletterats med ett antal olika engagemang inom framför allt barn- och ungdomsverksamhet vid sidan av arbetet. 

Innehav: – 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja