Kalender

IR-kalender

2022-08-30
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021/22

2022-11-24
Delårsrapport för första kvartalet 2022/23

2022-11-17
Årsredovisning 2021/22

2022-12-08
Årsstämma 2022

2023-02-23
Delårsrapport för andra kvartalet 2022/23

2023-05-25
Delårsrapport för tredje kvartalet 2022/23

2023-08-31
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022/23

2023-11-23
Årsredovisning 2022/23

2023-12-16
Årsstämma 2023

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra 
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter