Kalender

IR-kalender

2023-11-23
Delårsrapport för första kvartalet 2023/24

2023-12-07
Årsstämma 2023

2024-02-22
Delårsrapport för andra kvartalet 2023/24

2024-05-23
Delårsrapport för tredje kvartalet 2023/24

2024-08-29
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023/24

2024-10-24
Årsredovisning 2023/24

2024-12-05
Årsstämma 2024

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra 
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter