Media

Pressmeddelanden

2021-11-10

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av SPIRA Förskolor i västra Stockholm

Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska”) har idag ingått en avsiktsförklaring med ägarna av SPIRA Förskolor i västra Stockholm. Förskolorna har idag 133 barn fördelade på tre enheter i Bromma och Spånga och omsätter cirka 25 MSEK.

SPIRA Förskolor startades 2008 av Ann-Sophi Rankov och Anna Jackson, två utbildade rektorer med många års pedagogisk erfarenhet. Under mottot ”en förskola att längta till” har de med framgång byggt upp tre förskolor i Bromma, Bromsten och Åkeshov.

Grundarna och tillika de nuvarande ägarna har kommit överens om en överlåtelse av verksamheterna till Cedergrenska AB, som får förtroende att förvalta och utveckla förskolorna vidare.      

Avsikten är att ingå ett bindande aktieöverlåtelseavtal under fjärde kvartalet 2021 och målet är att Cedergrenska tillträder förskolorna under januari 2022.

Cedergrenska driver idag högkvalitativa förskoleverksamheter i både Täby och Österåker under varumärkerna Täby Förskola och Fredsborg Förskola. Totalt är närmare 600 barn inskrivna på koncernens åtta förskolor. De tre nya förskolorna från SPIRA kommer att bli ett perfekt komplement för framtida samarbeten i segmentet men även ett startskott för Cedergrenskas närvaro i västra Stockholm.  

Cecilia Skarke, skolchef för Cedergrenska kommenterar: ”vid mitt första möte med SPIRA blev jag imponerad av deras höga kvalitet och systematiska arbetssätt på enheterna. Jag ser fram att fortsätta driva förskolorna på samma sätt som idag och fortsätta att ge barn i närområdet förskolor av högsta klass. Tillsammans med våra andra förskolor i koncernen kommer även SPIRA få möjlighet att utvecklas och starta samarbeten som i slutändan kommer gynna alla våra verksamheter och barn.”

Ann-Sophi Rankov och Anna Jackson kommenterar: ”efter tolv fantastiska och utvecklande år (2009-2021) med barnen i fokus tillsammans med engagerad personal väljer vi nu att SPIRA växer vidare i den Cedergrenska verksamheten. Vi är övertygande om att Cerdergrenska kommer att tillföra och utveckla kvalitativ förskoleverksamhet med barnet i fokus och att vår vision ”en förskola att längta till och vara stolt över” kan spira vidare i en större organisation.

Niklas Pålsson, VD för Cedergrenska kommenterar: ”det är ett privilegium att få ta över driften av tre så väl fungerande förskolor som de SPIRA har byggt upp. Verksamheten karakteriseras av ordning och reda samt en kultur präglad av kompetenta pedagoger som har byggt upp en fin lärandemiljö i lokalerna. När barnkullarna strax återigen börjar växa i Bromma är vi redo att ta hand om fler barn i lokaler som med bibehållen kvalitet har plats för cirka 165 barn.

För mer information, kontakta:

Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: +46 73-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 10 novemberklockan 17:45 CEST.

Om Cedergrenska AB (publ)

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag omfattar Cedergrenska 6000 barn och elever i Norra innerstaden och Nordost om Stockholm i ett tiotal olika utbildningsföretag. Cedergrenskas idé om nära samarbeten mellan skolor, oavsett vad det gäller, är ytterligare en bärande kraft. Ett arbetssätt som över lång tid kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska levererar en högre kvalitet för barn och elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter