Media

Pressmeddelanden

2021-10-05

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring avseende driften av en nybyggd grundskola med plats för 780 elever i Österåker

Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska”) har idag ingått en avsiktsförklaring med bolag inom Magnolia Bostad avseende driften av en ny grundskola i Täljö, Österåker med plats för 780 elever.

Magnolia Bostad har förvärvat fastigheterna Näs 7:6 och 7:8 vid Täljöviken i Österåker och avser att uppföra en grundskola för 780 elever. Parterna har enats om principer och förutsättningar för ett samarbete i syfte att Cedergrenska ska förhyra den nya skolbyggnaden av bolag inom Magnolia Bostad.

Avsikten är att ingå ett bindande hyresavtal under första halvåret 2022 och målet är att den nya skolan ska kunna ta emot elever från och med starten av höstterminen 2024.

Cedergrenska är idag en stark aktör i Österåkers kommun och driver kommunens största grundskola, Fredsborgskolan, med närmare 900 elever från förskoleklass till årskurs nio.

Fredsborgskolan har idag en lång elevkö. Tillväxten i Österåker är en av de starkaste i hela Storstockholm, i synnerhet i områdena runt Täljöviken. Därför är satsningen på en ny skola för koncernen i området ett strategiskt viktigt steg.

Den tilltänkta nya skolan beräknas vara fulltalig fram emot 2028 och innebär då nästan en fördubbling av antalet elever för Cedergrenska i kommunen.

Magnolia Bostad är en aktör som sätter gemenskapen och samhället i fokus och som en samhällsutvecklare med höga ambitioner är dom en perfekt samarbetspartner i Cedergrenskas önskan att ge bästa möjliga utbildning för så många barn och elever som möjligt i Österåker.

Cecilia Skarke, skolchef för Cedergrenska: ”Det är med stor glädje vi går in i detta projekt tillsammans med Magnolia Bostad. Vi ser fram emot att få vara det självklara valet för områdets barn och garantera dem en långsiktig och trygg skolmiljö. Lokalen kommer byggas om till en toppmodern skola med fokus på tillgänglig lärmiljö för att tillgodose alla elever. Eftersom vi kommer in tidigt i projektet med Magnolia Bostad kan vi tillsammans skräddarsy en skola med väl anpassade lokaler som tillgodoser allas behov, både pedagogiskt och didaktiskt.

Som skolchef för Cedergrenskas alla för-grundskolor är mitt mål att ge alla våra elever de bästa möjliga förutsättningarna för framtidens möjligheter och utmaningar”.

Niklas Pålsson, VD för Cedergrenska, kommenterar: ”När den nya skolan har 780 elever fram emot 2028 kommer den ensam att ha skapat ca 13% organisk tillväxt för hela koncernen, vilket gör den till en av Cedergrenskas viktigaste framtida projekt. Cedergrenskas starka närvaro norr om Stockholm är en trygg plattform för stabil framtida omsättningstillväxt baserat på en affärsmodell som löser skolfrågan för kommuner som växer”.

För mer information, kontakta:
Niklas Pålsson, VD Cedergrenska
Telefon: +46 73-400 02 31
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 5 oktoberklockan 10:45 CEST.

Om Cedergrenska AB (publ)
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter.

Idag består Cedergrenska av cirka 6000 elever i Norra innerstaden och Nordost om Stockholm i ett tiotal olika utbildningsföretag. Cedergrenskas idé om nära samarbeten mellan skolor, oavsett vad det gäller, är ytterligare en bärande kraft. Ett arbetssätt som över lång tid kommer att göra att skolorna inom Cedergrenska levererar en högre kvalitet för barn och elever och att de anställda trivs bättre och stannar längre. Det stöd vi kan ge våra skolor i form av kompetens, personella resurser, anläggningar och systematik, tror vi gör Cedergrenska till en grupp som fler framgångsrika skolor kommer att vilja vara del av och där fler skolor kommer att startas upp under åren som kommer. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter