Media

Pressmeddelanden

2023-08-31 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB publicerar bokslutskommuniké samt uppdaterar bolagets finansiella mål

2023-07-05 - Regulatoriskt

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cedergrenska AB 5 juli 2023

2023-06-22 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

2023-06-16 - Regulatoriskt

Kallelse till extra bolagsstämma i Cedergrenska AB

2023-05-25 - Regulatoriskt

Delårsrapport, januari - mars 2022/23

2023-05-04 - Regulatoriskt

Cedergrenska meddelar förändringar i koncernledningen

2023-02-23 - Regulatoriskt

Delårsrapport, oktober - december 2022/23

2022-12-08 - Regulatoriskt

Kommuniké från årsstämma i Cedergrenska AB den 8 december 2022

2022-11-24 - Regulatoriskt

Delårsrapport juli-september 2022/23

2022-11-08 - Regulatoriskt

Kallelse till årsstämma i Cedergrenska AB

2022-09-01 - Regulatoriskt

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cedergrenska AB (publ) den 1 september 2022 samt vd-byte

2022-08-12 - Regulatoriskt

Kallelse till extra bolagsstämma i Cedergrenska AB (publ)

2022-08-12 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB (publ) aviserar planerat VD-byte

2022-05-19 - Regulatoriskt

Delårsrapport, januari-mars 2021/22

2022-05-03 - Regulatoriskt

Anhållan om prövning utanför ordinarie ansökningstid nekas Cedergrenska gällande Margarethaskolan.

2022-02-24 - Regulatoriskt

Delårsrapport, oktober – december 2021

2022-01-13 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Växjö Fria Gymnasium

2021-12-16 - Regulatoriskt

Kommuniké från årsstämma i Cedergrenska AB (publ)

2021-11-22 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av Margarethaskolan

2021-11-17 - Regulatoriskt

Delårsrapport, JULI – SEPTEMBER 2021/22

2021-11-11 - Regulatoriskt

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CEDERGRENSKA AB (PUBL)

2021-11-10 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av SPIRA Förskolor i västra Stockholm

2021-10-05 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring avseende driften av en nybyggd grundskola med plats för 780 elever i Österåker

2021-08-30 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB: Bokslutskommuniké juli – juni 2020/21

2021-06-24 - Regulatoriskt

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cedergrenska AB (publ) (”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits samt avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE, 24 juni 2021

2021-06-15 - Regulatoriskt

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits

2021-06-03 - Regulatoriskt

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE, 3 juni 2021  

2021-05-24 - Regulatoriskt

Cedergrenskas erbjudande kraftigt övertecknat – handeln inleds på Nasdaq First North Growth Market den 25 maj

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE, 24 maj 2021

2021-05-10 - Regulatoriskt

Cedergrenska offentliggör erbjudande av aktier samt prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE, 10 maj 2021

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter