Media

Pressmeddelanden

2023-05-25

Delårsrapport, januari - mars 2022/23

Januari - mars 2022/23

 • Rörelsens intäkter uppgick till 222 802 KSEK (206 285).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 12 542 KSEK (18 829).
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,6 procent (9,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 12 542 KSEK (21 175).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,6 procent (10,3).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 9 013 KSEK (16 603).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för tredje kvartalet var 0,78 SEK (1,43).

Juli - mars 2022/23

 • Rörelsens intäkter uppgick till 654 055 KSEK (572 929).
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 33 710 KSEK (43 349).
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,2 procent (7,6).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 31 499 KSEK (47 548).
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 4,8 procent (8,3).
 • Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 22 321 KSEK (36 855).
 • Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före utspädning för de nio månaderna var 1,92 SEK (3,18).

”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda.
 

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • I januari 2023 meddelades att Cedergrenska tagit beslut om att stänga Almaskolan per den 30 juni. Högstadieskolans cirka 130 elever har erbjudits skolplats inom koncernen. 40 elever har valt att sluta i förtid vilket har lett till ett kraftigt intäktsbortfall. Utmaningar med att hitta långsiktigt hållbara lösningar för lokaler anpassade för undervisning i bland annat slöjd och idrott. samt ett minskat antal ansökningar till skolan under de senaste åren ligger till grund för beslutet
   
 • Skolvalet för ansökan till grundskolan med start hösten 2023 genomfördes under perioden januari till februari. Samtliga förskoleklasser inom Cedergrenska fylls med undantag för en av Täby Friskolas mindre enheter som påverkas negativt av demografiförändringar i närområdet och en ökad konkurrens. Fredsborgskolan och Helleborusskolan har fortsatt mycket långa köer till samtliga klasser.
   
 • Det preliminära gymnasievalet inför höstterminen 2023 genomfördes under perioden januari till februari. Totalt antal ansökningar till Cedergrenskas gymnasieskolor ökar jämfört med föregående år. Koncernens nya skola i Kista presenterade i år en ny profil med kriminologi inom Naturvetenskapsprogrammet som ser ut att locka flera elever jämfört med förra året till programmet. Enheten har dock fortsatt utmaningar med att fylla samtliga klasser.
   
 • Förvärvet av Margarethaskolan är villkorat av att Cedergrenska får tillstånd att bedriva skolverksamhet framgent. Under januari lämnade Cedergrenska in tillståndsansökan för Margarethaskolan och väntar besked under våren från Skolinspektionen.
   
 • Växjö Fria Gymnasium har under januari ansökt om tillstånd att bedriva Barn- och fritidsprogrammet inför hösten 2024 för att stärka erbjudandet ytterligare.
   
 • Under februari klev Jonathan Paulsen in som fastighetschef för Cedergrenska och tog plats i företagets ledningsgrupp.


Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • I ett pressmeddelande den 4 maj 2023 meddelade Cedergrenska att Cecilia Skarke erbjudits och tackat ja till den utökade rollen som skolchef för Cedergrenskas samtliga skolverksamheter. Cecilia Skarke har idag positionen skolchef för koncernens för- och grundskolor och får ett utökat ansvar över koncernens gymnasium i samband med att Håkan Söderström, skolchef för koncernens gymnasieskolor, planerar att gå i pension från Cedergrenska i juli 2023.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan som Cedergrenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 25 maj, klockan 16:30 CEST.

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter