En bättre start på din lärarkarriär.

Att vara trainee innebär att du erbjuds en unik möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. För att starten som lärare ska bli den bästa möjliga och för att förbereda dig för din framtida karriärsutveckling i skolan kombinerar du din undervisning med extra tid för kompetensutveckling.

Tillsammans med dina traineekollegor får du chansen att utveckla en bred kunskap om vår verksamhet och möjliga utvecklingsvägar inom hela koncernen med förskolor, grundskolor, gymnasium och yrkesutbildningar. Samtidigt skapar du dig en bra grund att stå på inför framtiden.

Som trainee får du lära känna samtliga delar av vår verksamhet från förskolan till yrkeshögskolan och samtidigt auskultera och lära känna erfarna medarbetare, ledare och chefer. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och utöka ditt nätverk.

Under din traineeperiod kommer du även gå en ledarskapsutbildning framtagen och skräddarsydd för vårt traineeprogram. Genom utbildningen får du möjlighet att utveckla din ledarroll i klassrummet.

För att ge dig en bättre start som ny lärare ger vi dig dessutom extra lektionsplaneringstid. Hos oss ska det vara roligt att påbörja sin karriär som lärare och det är viktigt för oss att du mår bra.

Under ditt år som trainee hos oss har du en erfaren kollega som mentor. Din mentor hjälper dig tillrätta och är ditt stöd under hela traineeperioden. Programmet anpassas utifrån din kompetens, dina ambitioner och dina intresseområden.

Syftet med Traineeprogrammet

Syftet är att ge dig den bästa starten för en karriär i framtidens skola och möjlighet att bygga nätverk mellan dig, dina traineekollegor och medarbetare i koncernens samtliga delar. Sist men inte minst är syftet också att stötta din personliga och yrkesmässiga utveckling.

Din anställning

Som trainee får du en tillsvidareanställning på en av våra skolor med en konkurrenskraftig fast månadslön. Du undervisar i något lägre grad än ordinarie tjänster under första året och lägger resterande tid på traineeprogrammets kompetenshöjande aktiviteter. Målet är att du efter traineeperioden är en tryggare lärare med inblick i hur du kan göra lärarkarriär inom koncernen.

Vem kan ansöka?

Traineeprogrammet riktar sig till dig som tar din lärarexamen under pågående läsår eller till dig som jobbar som lärare dina första terminer under det nu pågående läsåret.

Vi söker lärare med olika ämneskompetenser och med behörighet att undervisa i årskurser från förskola upp till gymnasiet samt fritidshemspedagoger.

Nästa traineeprogram startar i augusti 2022.