Investerare

Pressmeddelanden

2022-11-17

Cedergrenska AB publicerar årsredovisning för 2021/22

Cedergrenskas årsredovisning för 2021/22 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.cedergrenska.se/investerare/finansiella-rapporter/ samt som bifogad pdf i detta pressmeddelande.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och kan även beställas via e-post: yvonne.regner@cedergrenska.se.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan information som Cedergrenska AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2022 kl: 16:30 CET.

Rapporter

2022-11-17

Cedergrenska AB publicerar årsredovisning för 2021/22

Cedergrenskas årsredovisning för 2021/22 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.cedergrenska.se/investerare/finansiella-rapporter/ samt som bifogad pdf i detta pressmeddelande.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och kan även beställas via e-post: yvonne.regner@cedergrenska.se.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska AB
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Denna information är sådan information som Cedergrenska AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2022 kl: 16:30 CET.

IR-kontakt

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter