Pressmeddelanden

2024-07-04

Fortsatt högt söktryck till Cedergrenskas gymnasieskolor

2024-05-23 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB publicerar delårsrapport, januari-mars 2023/24

2024-05-22

Cedergrenska tar över som ny huvudman för Psykologigymnasiet

2024-05-21

Cedergrenska förvärvar Nyköpings Enskilda Gymnasium

2024-03-27 - Regulatoriskt

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cedergrenska AB den 27 mars 2024

2024-03-05 - Regulatoriskt

Kallelse till extra bolagsstämma i Cedergrenska AB

2024-02-22 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB publicerar delårsrapport, oktober-december 2023/24

2024-02-22 - Regulatoriskt

Cedergrenska beslutar om justerad utdelningspolicy samt föreslår efterutdelning om 50 öre per aktie

2024-02-22 - Regulatoriskt

Cedergrenska förvärvar matbolaget David Ebbesen AB och startar det nya verksamhetsområdet Cedergrenska Mat

2024-02-19 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

2023-12-07 - Regulatoriskt

Kommuniké från årsstämma i Cedergrenska AB den 7 december 2023

2023-11-23 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB publicerar delårsrapport, juli-september 2023/24 samt presenterar effektiviseringsplan

2023-11-23 - Regulatoriskt

Klas Wilborg tillträder som ny CFO för Cedergrenska

2023-11-06 - Regulatoriskt

Kallelse till årsstämma i Cedergrenska AB

2023-10-26 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB publicerar årsredovisning för 2022/23

2023-10-23 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB aviserar byte av arbetstagarrepresentanter

2023-08-31 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB publicerar bokslutskommuniké samt uppdaterar bolagets finansiella mål

2023-07-05 - Regulatoriskt

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cedergrenska AB 5 juli 2023

2023-06-22 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

2023-06-16 - Regulatoriskt

Kallelse till extra bolagsstämma i Cedergrenska AB

2023-05-25 - Regulatoriskt

Delårsrapport, januari - mars 2022/23

2023-05-04 - Regulatoriskt

Cedergrenska meddelar förändringar i koncernledningen

2023-02-23 - Regulatoriskt

Delårsrapport, oktober - december 2022/23

2022-12-08 - Regulatoriskt

Kommuniké från årsstämma i Cedergrenska AB den 8 december 2022

2022-11-24 - Regulatoriskt

Delårsrapport juli-september 2022/23

2022-11-17

Cedergrenska AB publicerar årsredovisning för 2021/22

2022-11-08 - Regulatoriskt

Kallelse till årsstämma i Cedergrenska AB

2022-09-21

Cedergrenska AB renodlar sin verksamhet och säljer Cedergrenska Tornet AB

2022-09-01 - Regulatoriskt

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cedergrenska AB (publ) den 1 september 2022 samt vd-byte

2022-08-12 - Regulatoriskt

Kallelse till extra bolagsstämma i Cedergrenska AB (publ)

2022-08-12 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB (publ) aviserar planerat VD-byte

2022-05-19 - Regulatoriskt

Delårsrapport, januari-mars 2021/22

2022-05-03 - Regulatoriskt

Anhållan om prövning utanför ordinarie ansökningstid nekas Cedergrenska gällande Margarethaskolan.

2022-02-24 - Regulatoriskt

Delårsrapport, oktober – december 2021

2022-01-13 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Växjö Fria Gymnasium

2021-12-16 - Regulatoriskt

Kommuniké från årsstämma i Cedergrenska AB (publ)

2021-11-22 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring om inkråmsförvärv av Margarethaskolan

2021-11-17 - Regulatoriskt

Delårsrapport, JULI – SEPTEMBER 2021/22

2021-11-11 - Regulatoriskt

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CEDERGRENSKA AB (PUBL)

2021-11-11

Nytt datum för årsstämma i Cedergrenska AB

2021-11-10 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av SPIRA Förskolor i västra Stockholm

2021-10-05 - Regulatoriskt

Cedergrenska ingår avsiktsförklaring avseende driften av en nybyggd grundskola med plats för 780 elever i Österåker

2021-08-30 - Regulatoriskt

Cedergrenska AB: Bokslutskommuniké juli – juni 2020/21

2021-07-01

Cedergrenska ser stark efterfrågan i gymnasieantagningen inför läsåret 21/22

2021-06-24 - Regulatoriskt

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har meddelat Cedergrenska AB (publ) (”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits samt avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE, 24 juni 2021

Prenumerera på nyheter

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter