CedergrenskaTextVitTransparent
Kvinnlig elev ler mot kameran

Nu har vi på Cedergrenska släppt vår årsredovisning för läsåret 2022/2023. För helåret kan vi rapporterar en tillväxt på 11 procent i omsättningen och en justerad EBITA på drygt 38 MSEK trots att läsåret präglats av höjda kostnader till följd av inflationen och en orolig omvärld.

”Under utmanande perioder gäller det verkligen att prioritera rätt saker, att fråga sig vad som är viktigast för barnen och eleverna. Vi är övertygade om att det är deras pedagoger. Under året har vi inom Cedergrenska påbörjat en stor satsning för att öka lärarbehörigheten i våra verksamheter. Målet är att samtliga pedagoger är behöriga inom sitt område”, säger Lotta Smith, vd Cedergrenska.

Läs rapporten här