Artikel:

Det börjar närma sig valdagen och de politiska debatterna och utspelen duggar tätt. Skola är självklart en av de frågor som diskuteras och tydligare i år även formen i vilken man får tillåtelse att bedriva skolföretag eller inte i framtiden. Vi bad tidigare vd Niklas Pålsson, numera arbetande styrelseledamot för Cedergrenska, att berätta om hur han ser på samtalen och hur valet kan komma att påverka företaget framöver.

”Det är trist att se att debatten i så hög grad handlar om vem som driver en skola snarare än vilken kvalitet man ger barnen och eleverna. I samtal med medarbetare får jag intrycket av att många av våra anställda har svårt att känna igen sig i den bild som målas upp av friskolorna. Jag tänker till exempel på argumenten om låg andel behöriga lärare och att ägarna gör allt de kan för att maximera vinsten. Jag upplever att många anställda inom Cedergrenska faktiskt föredrar att arbeta på en friskola, med de fördelar som kommer i korta beslutsvägar och riktade satsningar. Speciellt då vi är en verksamhet som inte ger utdelningar till ägarna, vilket vi tydligt lyfte fram i samband med börsnoteringen.

Cedergrenska ser mycket långsiktigt på sitt engagemang och kommer oavsett utgång i valet att säkerställa den fortsatta driften av enheterna. Förhoppningsvis får vi långsiktiga beslut för hur vi ska förhålla oss som även fortsatt möjliggör investeringar. För det är just det senare som äventyras i ett ramverk där aktiebolagets risktagande och satsning inte motsvaras av en rimlig möjlighet till överskott om man arbetar långsiktigt med kvalitet i fokus. Som börsnoterat bolag är allt vi gör transparant för omgivningen och det är så vi hoppas kunna fortsätta verka som del av Skolsverige.”