Artikel:

Tidigare i våras träffades medarbetare från Cedergrenskas förskolor och förskoleklasser för att skapa och diskutera samverkansstrukturer mellan verksamheterna. Fokus låg på att prata om vilka förmågor som är viktiga att arbeta med inför skolstart samt vilka förmågor som är viktiga att barnen har med sig när de kommer till skolan, i syftet att skapa en så bra övergång som möjligt.