CedergrenskaTextVitTransparent
Manlig elev i träningskläder trixar med fotboll på huvudet

Skolverket släppte nyligen en rapport där man för första gången sammanställt statistik från gymnasieskolornas idrottsutbildningar. Av statistiken framgår att ungdomar som kombinerar sin gymnasieutbildning med elitidrott generellt har goda skolresultat, uppnår gymnasieexamen och sällan avbryter sin utbildning. Christina Sandström som är enhetschef på Skolverket menar att detta kan bero på att det rör sig om en elevgrupp som är extra målinriktade från sin idrottsutövning och tar med sig det i skolarbetet.

Elever som genomgått den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU) uppvisar en högre genomsnittlig betygspoäng jämfört med hela gymnasieskolans snitt. Dessutom är andelen studenter som avslutar med gymnasieexamen imponerande hög, med hela 95%, jämfört med 79,7% för hela gymnasieskolan.

Verner Gerholm är rektor på Stockholms Idrottsgymnasium som erbjuder NIU inom 14 idrotter och möjlighet att kombinera skola med idrott inom skolans Profilidrott. Av skolans nästan 400 elever är det 97% som håller på med en idrott och Verner menar att den höga ambitionsnivån även märks av hos de som inte går NIU.

”Ungdomarna är målmedveten och motiverade. De vet också att hårt slit lönar sig, vilket är en attityd som smittar av sig och skapar en bra studiestämning på hela skolan!” berättar Verner. 

På Stockholms Idrottsgymnasium gick 98% ut med en gymnasieexamen 2023, med ett betygssnitt på 16,8 poäng jämfört med rikets snitt på 15,0.

Ta del av Skolverkets rapport här.