Artikel:

Tillsammans med Täby kommun skapar eleverna på Tibble Gymnasium Campus Täby ett spännande tvärvetenskapligt projekt som syftar till att öka elevernas kunskap inom vetenskap och samtidigt ta itu med ett av de största miljöproblemen i vår tid – utsläppen från fossildrivna fordon.

Sedan i höstas har elever som går tredje året på Tibble Gymnasium Campus Täby undersökt vad som skulle hända om Täby kommun skulle förbjuda alla fossila motorer år 2027 som en del av sitt gymnasiearbete. Under projektets gång har naturvetarna på skolan fått mäta koldioxidhalten i fossila motorer för att undersöka utsläppsnivåerna. Parallellt med detta genomförde samhällsvetarna en enkätundersökning på Täbybornas inställning till övergången från bensinbil till elbil. Ekonomerna på skolan analyserar eventuella kostnaderna för kommunens bilbyte.

“Det är ett otroligt spännande och givande projekt. Eleverna har varit engagerade och pådrivande genom hela processen, och de har faktiskt önskat flera möten för att diskutera projektets framsteg och utbyta idéer. Det är verkligen inspirerande att se eleverna ta initiativ och arbeta tillsammans på det här sättet, säger Niklas Ericsson, Historielärare på Tibble Gymnasium Campus Täby.

Enligt Niklas kan det aktuella projektet göra en verklig skillnad i det lokala samhället och samtidigt ge eleverna möjligheten att utveckla sina kunskaper i ämnet.

“Genom att arbeta med projektet upptäckte vi att vi är kapabla att hantera svåra uppgifter och skriva större arbeten. Idag har jag även en klarare bild av vad jag vill studera vid universitetet och i vilken riktning jag vill gå ” säger Binna Söderberg, elev på Tibble Gymnasium Campus Täby och deltagare i projektet.

En satsning som gör skillnad i kommunen På Tibble Gymnasium Campus Täby är både lärare och elever stolta över att samarbeta med Täby kommun och de ser fram emot att kunna dela med sig och belysa hur kommunen kan arbeta föra att förbättra vår miljö.

“Projektet ger kommunen och Täbybor en unik möjlighet att höra från våra unga och ta del av deras nya perspektiv och idéer”, säger Niklas.

Senare i vår ska eleverna presentera sitt gymnasiearbete och resultatet från undersökningen för Täby kommun.