CedergrenskaTextVitTransparent

På Cedergrenska är vi stolta över att våra medarbetare inte bara ser arbetet som en uppgift, utan som något verkligt betydelsefullt och berikande. Att veta att vi alla bidrar till att forma framtidens ledare och samhällsmedborgare ger en extra dimension till vår arbetsdag.

I vår senaste medarbetarenkät svarade 91% av de anställda att de upplevde sitt arbete som meningsfullt. Vi är övertygade om att när vi känner att vårt arbete har betydelse, då är vi på rätt väg mot en positiv förändring i vårt samhälle.

Vi är tacksamma för våra medarbetares engagemang för att göra en skillnad varje dag. Tillsammans formar vi en arbetsplats där vi inte bara undervisar, utan där vi också har en meningsfull inverkan på kommande generationer.