Artikel:

På Cedergrenska är vi engagerade i våra barn och elevers välbefinnande och framtid. Vi vet att en bra kost är en viktig grundläggande faktor för deras utveckling och prestation, och väljer därför noggrant våra matleverantörer för att säkerställa högsta kvalitet och näringsvärde.

Stor & Liten är skolmatsleverantör till flera av Cedergrenskas skolor, där David Ebbesen är grundare och driftansvarig. David ser till att våra barn och elever får näringsrik och god mat varje dag som ger energi och inspiration i studierna. Vi träffade David för en intervju som ni kan ta del av nedan.

 

Vad är er filosofi när det gäller skolmat och hur ni säkerställer näringsriktiga måltider för eleverna?

All mat vi serverar ska vara lagad från grunden. Den ska vara god och näringsriktig och smaka lika varje gång rätten serveras och smaka lika oavsett tillagningskök. Alla recept på vår skolmat är framtagna tillsammans med en dietist som har säkerställt att alla rätter vi serverar är näringsriktiga och innehåller de näringsämnen som barnen behöver.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att säkerställa livsmedelssäkerhet och hygien?

Vi har tydliga rutiner och processer för varje del. Vi jobbar löpande med utbildning av medarbetare både externt och internt för att alla ska ha uppdaterade kunskaper. Vi dokumenterar i vår egenkontroll och alla Stor & Liten-kök är belägna i kommuner med A-klass, vilket är det bästa man kan ha.

Hur tar ni hänsyn till specialkostbehov och allergier när ni planerar och serverar måltider?

Vi ordnar med specialkost till de som har lämnat in ett läkarintyg. Specialkost har en egen station i de matsalar vi driver och planeras noggrant i vår veckoplanering med recept och etiketter. Vi lagar mellan 4–6 olika rätter per dag och alla med specialkost ska kunna äta någon av dessa rätter. Det ska alltid planeras så att det ska vara lätt att göra rätt, både för kocken som tillagar specialkosten och för skolor och förskolor som ska servera. Varje dag skickas en boxlapp som innehåller ingredienser och vilka allergener som rätten innehåller.

Kan du berätta om era hållbarhetsinitiativ när det gäller inköp och hantering av livsmedel?

Vi köper endast in varor från leverantörer som har en hållbarhetsplan samt spårbarhet på sina livsmedel. Vi jobbar aktivt för att minska vårt svinn, vi använder exempelvis packlistor och recept inför varje maträtt och vi köper endast in de råvaror vi behöver för veckan för att säkerställa kökssvinnet. En del skolor jobbar aktivt med att minska tallrikssvinn och då är vi med och stöttar med vår kunskap samt ordnar pris för vinnande klassen.

Vad ser du som de mest unika och fördelaktiga aspekterna med er skolmatservice jämfört med andra leverantörer?

Att vi lagar god mat från grunden varje dag och att vi är en pålitlig leverantör som alltid levererar. Samt att vi effektiviserar hela vår verksamhet så en större del av matkostnaden går till vällagad mat med råvaror som vi kan stå för.

Vad är du mest stolt över gällande Stor & Liten?

Våra medarbetare, våra maträtter samt att vi är en pålitlig leverantör.

David Ebbesen

Grundare och driftansvarig Stor & Liten