CedergrenskaTextVitTransparent

15 september arrangerades en ceremoni för Cedergrenskas förskolor där pedagoger premierades utifrån sina insatser under läsåret 2022–23. Kategorierna har nominerats av kollegor under läsåret och här är årets pristagare med motiveringar. 

Årets Pedagog – Camilla Paulsson, Förskolan i Ullna
Camilla visar enastående engagemang och närvaro i sin roll som pedagog. Hon är alltid närvarande och tillgänglig för barnen och pedagogerna, vilket skapar en trygg och stimulerande miljö.

Camilla strävar ständigt efter att förbättra den pedagogiska verksamheten på ett positivt sätt. Genom sitt fokus på uppdraget som platschef, pedagog och samarbetsförmåga arbetar hon aktivt med att utveckla och implementera nya idéer och metoder för att främja barnens utveckling och lärande.

Årets Projekt – Elzbieta Rozanska ”Livet under vatten” på Pilfinkens Förskola 
Utifrån barnens intresse i början på terminen har pedagogerna på Ugglan skapat olika projekt där barnen har varit medskapare i den pedagogiska berättelsen och i sin lärmiljö. Projektet ”Livet under vatten” som pedagogen Elzbieta har lett, visar på ett transdisciplinärt arbetssätt där stora delar av läroplanen och det gemensamma temat hållbar utveckling har vävts in i projektets helhet. Barnen har fått en ökad förståelse för havets betydelse.

Ett projekt där pedagogen har lyckats med sina uppsatta mål som sattes i början på terminen och som tydligt syns i den löpande dokumentationen på avdelningen och i Schoolsoft.

Årets Närvarande Pedagog – Natasa Kosjerina, Murgrönans Förskola
Natasa har flest närvarande dagar på förskolan under år 2023. Natasa visar ett stort engagemang och med sin positiva inställning inspirerar hon både barn och sina kollegor.

Natasa är också en härvarande pedagog med barnen och har ett ständigt intresse och nyfikenhet i att utveckla sig kring det pedagogiska. En förebild för både barn och kollegor.