CedergrenskaTextVitTransparent

Elevhälsan har länge varit ett viktigt och högt prioriterat område för oss på Cedergrenska, och sedan 2 juli 2023 gäller nya skrivningar i skollagen som trycker på att elevhälsoarbetet ska prioriteras och stärkas.

På vår grundskola Fredsborgskolan har man under höstterminen inlett ett samarbete med Meya Minds för att stärka elevernas mentala hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Arbetet sker utifrån fyra områden man sett kan förändras av mental övning: koncentration, vila & återhämtning, medvetenhet om tankar & känslor, samt förmåga till självmedkänsla.

Samarbetet har bland annat handlat om hur man kan införliva övningar direkt i klassrummet genom ett utbildningsprogram där eleverna får lära sig olika övningar som syftar till att stärka förmågan till att fokusera, återhämta sig efter stress, samt öka medvetenheten kring automatiska tankemönster och känsloreaktioner.

Resterande årskurser får mental hälsa på schemat vid utspridda tillfällen under läsåret och samtliga elever får tillgång till guidade avslappningsövningar, andningsövningar och meditation i under rasterna.