CedergrenskaTextVitTransparent

Marina läroverket är känt för sin unika marina profil, men det är inte bara sjöfarten som står i fokus på skolan. Här finns även ett gediget arbete med Ung Företagsamhet (UF), där eleverna ges möjlighet att utforska affärsvärlden i praktiken. Mona Svensson, lärare i företagsekonomi och UF på Marina läroverket, delar med sig av sin erfarenhet och hur UF berikar elevernas utbildning.

UF främjar entreprenörskap bland unga genom att ge dem verktyg och möjligheter att starta och driva egna företag. På Marina läroverket är UF en central del av utbildningen inom Ekonomiprogrammet – Företagande & Entreprenörskap. Mona Svensson, som är lärare i företagsekonomi och UF-ansvarig på skolan, berättar hur UF utmanar eleverna på flera sätt.

”Att driva ett UF-företag är en utmaning som kräver uthållighet och samarbete. De måste kunna lösa problem, hantera konflikter och vara redo att anpassa sig när nya situationer uppstår. Dessutom blir de bättre på att se värdet av sina olika styrkor och hur de kan arbeta tillsammans för att nå sina mål,” förklarar hon.

Företagande med skolans marina profil

Marina läroverkets marina profil och UF integreras smidigt i skolans arbete. Mona förklarar att även om eleverna uppmuntras att söka affärsidéer inom det marina området, är det inget krav. Det är viktigare att eleverna utvecklar sina egna idéer och projekt som intresserar dem mest.

”Vi har sett en mängd spännande UF-företag här på skolan. Det finns elever som har skapat väskor av återvunna segel och tillverkat halsband av spöknät. Det är fantastiskt att se hur de kan kombinera sina intressen med affärsverksamhet,” säger Mona.

UF-succé under pandemin

Mona och hennes kollegor är stolta över alla UF-företag som eleverna startar, men några har särskilt berört dem. Särskilt under pandemin visade vissa UF-företag prov på sin företagsanda och förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar.

”Det är imponerande att se elever som trots utmaningarna som pandemin medförde, lyckades ställa om och hitta nya framgångsrika affärsidéer. Ett företag bytte till exempel sin idé till att bli en ambulerande cykelreparatör, vilket blev så framgångsrikt att det fortsatte som ett permanent företag. Det visar på deras entreprenörsanda och förmåga att ta initiativ,” avslutar Mona.

Kvinnlig lärare i grönska

Mona Svensson, lärare i Företagsekonomi och UF på Marina läroverket