Artikel:

På Cedergrenska värdesätter vi samarbete högt och vi jobbar ständigt för att skapa förutsättningar för våra medarbetare att samarbeta med varandra, både i den egna verksamheten och mellan de olika segmenten.

I början av maj bjöd vi in alla lärare inom praktiska och estetiska ämnen på grundskolan till vårt huvudkontor för en nätverksträff. Lärare inom dessa ämnen är ofta ensamma i sitt ämne och syftet med träffen är få möjlighet att dela erfarenheter och upplägg som kan bidra till utveckling.