Krishantering

Innehållsansvarig: Malin Eklöw

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112. 

Krishantering 

En kris är en händelse eller en serie händelser som kan utvecklas till ett existentiellt hot mot verksamheten och som organisationen inte är konstruerad för att hantera. Alla verksamheter inom Cedergrenska har en lokal krisplan att följa. 

Cosafe

För kritisk kommunikation och incidenthantering använder vi oss av appen Cosafe. Du kan installera appen på din arbetsdator eller mobiltelefon. Du får dina inloggningsuppgifter från din närmaste chef.

Exempel på vad som kan göra att krisorganisationen sätts i gång är:  
  • Allvarlig skada eller akut dödsfall av medarbetare eller barn/elev.  
  • Pågående dödligt våld  
  • Inrymnings- eller utrymningsincidenter  
  • Försvunnen elev  
  • Risk för allvarlig skada på företagets rykte och anseende  
  • Mycket stor brist i uppfyllandet av gällande lagar och regler, exempelvis skollagen, arbetsmiljölagen, börsregler, aktiebolagslagen eller annat.  
  • Ledningspersoners bristande omdöme/vandel  
  • Väsentlig ekonomisk skada eller risk för sådan  

Både dödsfall och svåra personskador (eller risk för) innebär normalt att både den/de drabbade och de som står nära den/de drabbade hamnar i kris varför lokal och central krisorganisation oftast bör aktiveras. 

Cedergrenskas krisgrupp 

Skolchef Cedergrenska 
Cecilia Skarke 
076-028 81 87
cecilia.skarke@cedergrenska.se  

Servicechef Cedergrenska
Ian Conroy 
073-661 27 26 
ian.conroy@cedergrenska.se  

Kommunikationschef Cedergrenska 
Malin Eklöw 
073-661 27 08 
malin.eklow@cedergrenska.se