Information om medarbetare som slutar

Medarbetare slutar

Ifylld information skickas till löneavdelningen på Cedergrenska och behandlas i första hand av Annelie Carlsson samt till André Lindahl på IT för att de ska kunna avsluta löneutbetalningar, konton och licenser samt samla in medarbetarens arbetsredskap.