Information om medarbetare som slutar

Medarbetare slutar

Ifylld information skickas till Cedergrenskas löneavdelningen, IT samt Serivce för att de ska kunna avsluta löneutbetalningar, konton och licenser samt samla in medarbetarens arbetsredskap.

Uppsägningsblankett bifogas.