Investerare

Pressmeddelanden

2023-10-23

Cedergrenska AB aviserar byte av arbetstagarrepresentanter

Cecilia Westin Borgell är utsedd till ny ordinarie arbetstagarrepresentant och ersätter därmed Björn Hammarström i Cedergrenskas styrelse. Constantin Mangu är vald som ny suppleant från arbetstagarna och ersätter Johan Törnblom.
 

Cecilia arbetar som gymnasielärare i ekonomiska ämnen vid Tibble Campus Täby sedan 2000. Sedan 2013 arbetar hon även som förstelärare med fokus på att samordna Ekonomiprogrammet. Cecilia har tidigare arbetat i olika roller inom marknadsföring och kommunikation samt drivit ett eget företag inom inredningsbranschen under ett antal år.
 

Constantin arbetar som grundskollärare i matematik och NO vid Helleborusskolan i Näsby Park sedan januari 2018. Sedan 2020 är han även arbetsplatsombud för Sveriges lärare. Constantin har en magisterexamen med datalogi som huvudområde och har tidigare arbetat som programmerare samt testare bland annat för Ericsson. Constantin har även drivit ett eget företag inom datalogi.
 

Arbetstagarna har sedan tidigare utsett Marie Wikner, ordinarie styrelseledamot och Admun Riad Edmon, suppleant vilka fortsätter i sina uppdrag.
 

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska Telefon: 070-743 38 10 E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

 

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

Rapporter

2023-10-23

Cedergrenska AB aviserar byte av arbetstagarrepresentanter

Cecilia Westin Borgell är utsedd till ny ordinarie arbetstagarrepresentant och ersätter därmed Björn Hammarström i Cedergrenskas styrelse. Constantin Mangu är vald som ny suppleant från arbetstagarna och ersätter Johan Törnblom.
 

Cecilia arbetar som gymnasielärare i ekonomiska ämnen vid Tibble Campus Täby sedan 2000. Sedan 2013 arbetar hon även som förstelärare med fokus på att samordna Ekonomiprogrammet. Cecilia har tidigare arbetat i olika roller inom marknadsföring och kommunikation samt drivit ett eget företag inom inredningsbranschen under ett antal år.
 

Constantin arbetar som grundskollärare i matematik och NO vid Helleborusskolan i Näsby Park sedan januari 2018. Sedan 2020 är han även arbetsplatsombud för Sveriges lärare. Constantin har en magisterexamen med datalogi som huvudområde och har tidigare arbetat som programmerare samt testare bland annat för Ericsson. Constantin har även drivit ett eget företag inom datalogi.
 

Arbetstagarna har sedan tidigare utsett Marie Wikner, ordinarie styrelseledamot och Admun Riad Edmon, suppleant vilka fortsätter i sina uppdrag.
 

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska Telefon: 070-743 38 10 E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

 

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter