Investerare

Pressmeddelanden

2024-03-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cedergrenska AB den 27 mars 2024

Vid extra bolagsstämma i Cedergrenska AB, org.nr 559144–0697, (”Bolaget”) den 27 mars 2024 fattades nedan beslut. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cedergrenska.se.

Beslut om efterutdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om efterutdelning om 5 799 620 kr (dvs. 0,50 kr per aktie) att delas ut till bolagets aktieägare. Avstämningsdagen för utdelning skall vara den 2 april 2024 och utdelning beräknas att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 5 april 2024 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

Rapporter

2024-03-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cedergrenska AB den 27 mars 2024

Vid extra bolagsstämma i Cedergrenska AB, org.nr 559144–0697, (”Bolaget”) den 27 mars 2024 fattades nedan beslut. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cedergrenska.se.

Beslut om efterutdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om efterutdelning om 5 799 620 kr (dvs. 0,50 kr per aktie) att delas ut till bolagets aktieägare. Avstämningsdagen för utdelning skall vara den 2 april 2024 och utdelning beräknas att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 5 april 2024 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

För mer information, kontakta:
Lotta Smith, vd Cedergrenska
Telefon: 070-743 38 10
E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.

IR-kontakt

Bild av Lotta Smith

Lotta Smith

Verkställande direktör
lotta.smith@cedergrenska.se
070-743 38 10

Prenumerera

Här kan du anmäla din e-postadress för att prenumerera på våra
pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Typ av information*
Vänligen välj en informationstyp

E-postadressen kan inte vara tom
Du måste godkänna villkoren.
* - Obligatoriska uppgifter