REVISOR

Deloitte [vad heter de mer?] AB (”Deloitte”) är Bolagets revisor sedan [ ]. Deloitte omvaldes på årsstämman 2021 för perioden intill slutet av årsstämman 2022. Johan Telander, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor. Deloitte:s kontorsadress är [ ] Stockholm.