Artikel:

Nu finns Cedergrenskas bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2022/2023 tillgänglig.

”Cedergrenska fortsätter att leverera god kvalitet under ett kvartal som präglats av nyheter kring förändrade förutsättningar för friskolebranschen och fortsatt hög inflation. Verksamheterna har fortsatt en hög beläggning, solid efterfrågan och starkt kassaflöde.” säger Cedergrenskas vd Lotta Smith.

Läs hela kommunikén här