CedergrenskaTextVitTransparent

Från och med 1 juli 2024 blir Psykologigymnasiet en del av Cedergrenskas koncern. Psykologigymnasiet ligger i Solna kommun som är en växande del av Stockholm. Genom att Cedergrenska tar över som ny huvudman breddas koncernens utbildningsutbud och närvaron i regionens nordvästra kluster stärks.

Lotta Smith, vd för Cedergrenska, kommenterar: ”Psykologigymnasiet är en intressant skola med en lång historia som vi ser fram emot att fortsätta utveckla och förvalta. Skolan ligger i ett spännande område där vi ser möjligheter för oss som ny huvudman att bidra till positiv utveckling.”

Psykologigymnasiet har bedrivit skolverksamhet sedan 2007 och har idag 170 elever. Skolan erbjuder undervisning i ekonomi och samhällsvetenskap med extra fokus på psykologi och inlevelsepedagogik.

Sidiri Ekenryd, tidigare ägare, kommenterar: ”Vi känner stark tilltro och har förtroende för Cedergrenska som ny huvudman för skolan. Med Psykologigymnasiets lärorika och inspirerande pedagogiska profil i kombination med Cedergrenskas större sammanhang och stödfunktioner, så ser vi ljust på skolans framtida utveckling. Att fortsätta bedriva en utbildning som skapar nästa generations världsförbättrare.”