Artikel:

Cedergrenskas förskolors ledning startade under höstterminen 2022 en processinriktad och skräddarsydd processledarutbildning under ledning av Barnkompetens Akademi för att stärkas och utvecklas i att tillitsfullt, spontant och planerat leda genom samtal.

Som ledare ställs du inför uppgiften att hålla olika professionella samtal med dina medarbetare, både spontana och strukturerade. Utbildningen har omfattat åtta moduler och har pågått under fem månaders tid. Teori och praktik har sammanflätats genom litteratur, samtalsmetodik och konkreta exempel från den egna verksamheten.

För att berika deltagarnas möjligheter till fördjupning och enskild utveckling har deltagarna mellan tillfällena utfört uppgifter och övningar samt testat samtalsstrategier i den egna verksamheten.

Utbildningen har skräddarsytts i ett nära samarbete med rektor Maria Lagersten och biträdande rektor Elisabeth Bonfant, för Cedergrenskas förskolor utifrån önskemål och behov.