CedergrenskaTextVitTransparent

På årsmötet den 25 april valdes Lotta Smith in som ny ledamot till Friskolornas Riksförbunds styrelse. Lotta är sedan 2022 vd för Cedergrenska och kommer i och med det nya uppdraget ha en än mer betydande roll i utvecklingen av den svenska skolan.

”Det är en ära att ha blivit invald i styrelsen och jag ser fram emot att tillsammans med övriga medlemmar driva frågor som gynnar våra elever. Jag är oerhört stolt över våra verksamheter inom Cedergrenska och hoppas kunna bidra till att förändra den negativa bilden som idag finns i media och hos allmänheten när det gäller friskolor.”

Under årsmötet beslutade det även om att inleda en process för att ansluta sig till förbundsgruppen Almega. Syftet är att samla den fristående utbildningsverksamheten inom för-, grund- och gymnasieskola för att skapa synergier i både arbetsgivar- och branschfrågor.

Om Friskolornas Riksförbund

Friskolornas Riksförbund är en branschorganisation som arbetar för att utveckla och höja kvaliteten i svensk förskola och skola utifrån grundpelarna valfrihet för barn, elever och föräldrar, lika villkor för alla aktörer och fokus på kvalitet. Organisationen har drygt 500 medlemmar som driver fler än 1 200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Se fullständig lista över styrelsemedlemmarna i Friskolornas Riksförbund här.