Artikel:

Genom samarbete kan vi lära oss av varandra, något som eleverna Jennifer, Erika, Tilda och Dina på Tibble Campus Täbys Teknikprogram har valt att fokusera sitt gymnasiearbete på. De har under starten av terminen besökt grundskolor i norrort för att informera tjejer i årskurs 9 om Teknikprogrammet. Syftet är att bryta ner fördomar om teknik och få fler tjejer att söka utbildningen när de gör sitt gymnasieval.

”När vi skulle välja gymnasium ville vi alla ha en bred linje men valet var svårt för det var många utbildningar man inte visste så mycket om, däribland Teknikprogrammet som man också hade många fördomar mot. Därför vill vi berätta om våra erfarenheter” säger Jennifer Berg.

Under skolbesöken träffar Tibble-eleverna tjejer i årskurs 9 som får en inblick hur det är att plugga på Teknikprogrammet som är en väldigt bred högskoleförberedande utbildning som också ger utrymme till att vara kreativ i sitt arbete. Jennifer visar upp en hemsida som de själva har byggt och designat som heter tekniktjejer.se och låter sedan eleverna själva testa på att koda.

I början av besöken låter de eleverna svara på en enkätundersökning om deras inställning till teknik och hur stor sannolikheten är att de skulle söka det. De får sedan svara på en ny enkät i slutet av besöket om hur deras uppfattning har förändrats, som har visat på väldigt positiva resultat.

”Många är rädda att det ska vara svåra kurser och att det bara är killar som kan hålla på med teknik” berättar Tilda och tillägger att genom att de är ute och träffar eleverna kan de kanske hjälpa till att få bort fördomarna.

”Teknik är framtiden och det kommer öppna väldigt många dörrar för en när man ska plugga vidare och söka jobb” berättar Erika som tillägger att man nödvändigtvis inte måste vilja jobba med teknik i framtiden men att man lär sig mycket som är bra att ha med sig.

”Det är också en stor fördel att vara tjej inom teknik, många blir imponerade när man säger att man går Teknikprogrammet” säger Tilda.

Skolchef Cecilia Skarke berättar att Täby Park är en självklar plats för Täby Förskola att verka på: ”Att Täby Förskola ska ha en enhet där kändes självklart första gången jag besökte Lusen. Det känns extra spännande att få vara med i uppstartsfasen av denna nya förskola. Det är en fantastisk lokal och engagerade medarbetare som jag är glad över nu blir en del av Cedergrenska.”