CedergrenskaTextVitTransparent

Idag 14 mars är det Internationella matematikens dag, även känd som Pi-dagen. På Fredsborgskolans högstadium firar man detta genom att traditionellt korar en Minnesmästare när eleverna tävlar om vem som kan komma ihåg flest decimaler i Pi-talet.

Caroline Hägglöf Bonnedahl, matematiklärare på skolan, poängterar att matematik är ett ämne som är viktigt att bemästra, men som många elever upplever som väldigt svårt.

”Jag tror många upplever matematiken som extra utmanande eftersom det krävs en arbetsinsats, du behöver kämpa lite och tänka hela tiden. Det fungerar sällan att bara flyta med.”

Caroline strävar efter att skapa variation i sin undervisning för att inte bara få eleverna att lösa uppgifter, utan även för att uppmuntra till diskussion och samarbete där eleverna kan inspireras av varandras lösningar.

”Det bästa med matematik är att få inspirera elever till att hitta tjusningen med matematiken, att se varje tal som en utmaning som ska lösas. Det finns ofta flera sätt att lösa en klurig problemlösningsuppgift så jag försöker få eleverna att våga prova nya effektivare metoder.”

Att förstå matematik är inte bara viktigt för att klara av skolan, det är också en avgörande kompetens som kommer till användning inom många olika områden i vardagen och yrkeslivet. Genom att fira och uppmärksamma Pi-dagen lär vi oss att matematik kan vara både roligt och spännande!