Artikel:
Grön med text

Den här veckan arrangeras skolval till riksdagen på grund- och gymnasieskolor i Sverige som förbereder eleverna på att rösta i ett demokratiskt val. På Tibble Gymnasium Campus Täby går eleverna i dag till vallokalen som byggts upp i skolans bibliotek och lägger sin röst.

Fredrik Eriksen, förstelärare i samhällskunskap, berättar att skolvalet är en viktig del av skolans demokratiarbete.

”Det förbereder våra elever till att bli individer som förstår och kan ta ställning till hur Sverige ska styras” förklarar Fredrik.

Utöver skolvalet har även en skoldebatt arrangeras på Tibble där representanter från partiernas ungdomsförbund medverkat i flera debatter i skolans aula. Riksdagspartierna har även bjudits in till att ställa upp bokbord i skolans korridorer så eleverna fått möjlighet att ställa frågor till partiernas representanter.

Fredrik berättar att skolan avsätter en hel del lektionstid, framför allt i ämnet samhällskunskap, för att hjälpa eleverna förstå det politiska systemet.

 

Mer om skolvalet

Skolvalet arrangeras av MUCH, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, på grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Eleverna lägger sin röst på ett av de åtta riksdagspartierna mellan 17 augusti – 7 september i skolornas egen vallokal. Utsedda röstmottagare tar emot valsedlarna och räknar rösterna som sedan kontrollräknas av lärare och skickas in till MUCF. 12 september klockan 13.00 håller MUCF i en egen valvaka där resultatet presenteras.