Artikel:

Den 15 augusti blev Margarethaskolans förskola i Knivsta en del av den Cedergrenska koncernen. Det går idag 66 barn på förskolan som är en Reggio Emiliainspirerad verksamhet med en välordnad organisation.

Skolchef Cecilia Skarke ser fram emot samarbetet med den nya verksamheten: ”Att utöka med en till Reggio Emiliainspirerad förskola till våra andra enheter gör att vi alla kan utvecklas och lära av varandra. För Cedergrenska är Margarethaskolans förskola vår första etablering i Knivsta vilket känns roligt. Vid mitt första möte med personalen upplevde jag en sammanhållen, professionell och positiv grupp som ser fram emot att samarbeta med våra andra enheter.”

Margarethaskolan bedriver även grundskoleverksamhet (F-9) som Cedergrenska kommer att stötta genom att erbjuda dem våra stödfunktioner under året. Vår förhoppning är att få tillstånd från Skolinspektionen inför läsåret 2024 för att ta över även den verksamheten.